Sisaks historia (försöksvis)

Sisak är en stad med rötter som sträcker sig århundraden bakom punkten för vår tideräknings början. Just här har det bott människor i större samlingar i tusentals år. När man tittar på staden nu är det både svårt och lätt att förstå detta. Svårt för att stora delar av staden är ganska slitna och nedgångna utan att alls vara särskilt gamla, inte minst industrikvarteren. Lätt om man tänker på de floder som möts här och på det bördiga land som omger staden, ja, och på fästningen med sina vackert rundade torn. Men trådarna till det uråldriga löper underjordiskt. Det sägs att var man än gräver i staden, så stöter man på ruiner, oftast mycket gamla sådana.

Kelterna fanns ju en gång nästan överallt i Europa och de fanns också här men kanske var illyrierna här tidigare. I Kroatien finns det ett innersta illyriskt stråk i det mesta. Nå, under keltisk tid hette staden Segestica. Sedan kom romarna och staden blev en viktig ort i provinsens Pannonien och fick namnet Siscia. Efter Romarrikets fall förföll staden och gick in i en dunkel tid. På 600-talet kom slaviska stammar bland dem kroaterna och staden fick namnet Sisak och en ny blomstringstid inträdde. Under 900-talet stod Sisak under frankisk överhöghet, men furstarna som styrde staden var kroater. Därefter kom Sisak under period på tusen år under ungerskt herravälde, men styrdes så vitt jag förstått på en lägre nivå av kroatiska härskare. På 1500-talet stod här ett stort slag mellan Dubbelmonarkin och det Osmanska riket och i detta slag besegrades turkarna. Under 1700-talet kom Sisak att höra till kungariket Kroatien och Slavonien. Och efter det lutar vi oss in i vår tid: Sisak blev en stad i Jugoslavien och senare en stad i Kroatien.

°°

PS Det här är alltså bara ett försök som jag byggt på texter jag hittat i guideböcker, på nätet och i mina studenters texter. Vill någon rätta mig så är jag tacksam.

PPS Jag visar inga bilder eftersom pausträdet är fullt, men inom kort ska det planteras om och då randas nya tider.

PPPS Den nya tiden är redan här:


romerska lämningar strax intill den tårtgula domkyrkan

2 kommentarer till “Sisaks historia (försöksvis)”

  1. Bengt, det är kanske jag som ska be om ursäkt, för det var ju jag som började med den där Sisak-bisak-leken. Men kul att ses över detta!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *