Vad händer om…?

Hur blir det om putin tycker att han har verkligt stora framgångar i Ukraina? Hur blir det om han tycker att framgångarna är för små? Vad blir nästa steg om han tycker att han har stora eller små framgångar? Moldavien, där han ju sedan länge har fotfäste i Transnistrien? Eller är Moldavien för obetydligt? Polen? Frankrike? Eller kanske Europas storstäder enligt ett oförutsägbart mönster?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *