perenn publicerar Svevo: Modern

Bokförlaget perenn är ett modigt litet kvalitetsförlag som specialiserat sig på litteratur från Central- och Östeuropa. Vid sidan av böckerna som förläggaren Per Nilson ger ut, driver han också ett ideellt projekt, ”Kultur i öst”, via förlagets hemsida. Syftet är att sprida kunskap om Central- och Östeuropas litteratur, kultur och historia. En av komponenterna i projektet är en serie litterära texter i översättning. I denna serie finns en nytillkommen text, en novell av den triestinske författaren Italo Svevo i min översättning. Här följer de två inledande styckena i novellen ”Modern”:

tupp

I en dal omsluten av skogbevuxna kullar, leende i vårens färger, stod bredvid varandra två stora osmyckade hus, bara sten och kalk. De syntes gjorda av samma hand, och även de häckomslutna trädgårdarna, som fanns framför vart och ett av dem, hade samma storlek och form. Men de som bodde i dem hade inte samma öde.

I ett eget litet hörn av en av trädgårdarna talade några kycklingar om sina stora erfarenheter, medan hunden sov bunden vid sin koja och bonden sysslade i fruktträdgården. Det fanns också större kycklingar i trädgården, men de små, vars kroppar ännu hade kvar äggets form, älskade att sinsemellan jämföra livet som de hade ramlat in i, eftersom de ännu inte hade blivit så vana vid det att de inte längre såg det. De hade redan lidit och njutit, för några få dagars liv är längre än det kan verka för den som utstått det i åratal och de visste mycket, eftersom en del av den stora erfarenheten de bar med sig härstammade från ägget. Det var faktiskt så, att de, så snart de kommit ut i ljuset, hade vetat att de måste undersöka saker noga först med det ena ögat och sedan med det andra, för att se om de skulle äta dem eller akta sig för dem.

Här – under inledningen om författaren – finns hela texten ”Modern” hos perenn.

perenn

Kommentera