Varför tänkandet skapar sorg

bok

Det här är en tunn bok som handlar om varför tänkandet skapar sorg. Det franska originalet bär titeln ”Dix raison (possibles) à la tristesse de pensée”. Boken finns också i en tvåspråkig fransk/engelsk utgåva och sedan 2006 finns den också på tyska. Författaren till boken är George Steiner och som utgångspunkt för sina tio kortessäer eller meditationer över tänkandets sorgebringande väsen har han ett stråk ur Friedrich von Schellings tankevärld. Boken börjar också med ett Schellingcitat:

Dies ist die allem endlichen Leben anklebende Traurigkeit, die aber nie zur Wirklichkeit kommt, sondern nur zur ewigen Freude der Überwindung dient. Daher der Schleier der Schwermut, der über die ganze Natur ausgebreitet ist, die tiefe unzerstörliche Melancholie alles Lebens.

Nur in der Persönlichkeit ist Leben; und alle Persönlichkeit ruht auf einem dunklen Grund, der allerdings auch Grund der Erkenntnis sein muß.

Översättningsförsök:

Detta är den sorg som häftar vid allt ändligt liv, en sorg som emellertid aldrig blir till verklighet, utan enbart tjänar som en evig glädje över övervinnandet. Därav svårmodets slöja, som är utbredd över hela naturen, därav allt livs djupa oförstörbara melankoli.

Bara i personligheten finns liv; och allt det personliga vilar på en dunkel grund, som förvisso också måste vara grunden för insikten och kunskapen.

I efterordet beskriver den tyske författaren Durs Grünbein den här boken som en metafysisk dikt eller som ett stycke tankemusik, en variation i tio satser på ett tema av Schelling.

Steiner jämför det dunkel som vidhäftar det mänskliga tänkandet med bakgrundsbruset eller bakgrundsstrålningen från Big Bang. Tänkandet är genomträngt av känslan av dess egen fruktlöshet. Det begränsas i allt av språket. Och till sist för det alltid ut i intet. Ändå är tänkandet värt all vår ansträngning.

I inledningen skriver Steiner att tänkandet aldrig lämnar oss, inte ens i sömnen och drömmen. Möjligen kan vi för korta stunder ”hålla tanken” som vi håller andan, men detta är inte alls säkert.

Och så är vi framme vid början av boken: I de tio texter som följer vill Steiner undersöka eller meditera över varför tänkandet för till sorg, varför inte till glädje.

Jag stannar här idag. Så småningom – när jag har börjat smälta innehållet – återkommer jag till Steiners bok här.

Steiner

Kommentera