MojUppsatsNytt

Dags att publicera några nya fräscha på MojUppsats! De här texterna är från tredjeårstudenterna igen och nu handlar det om den svenska TV-serien ”Gift vid första ögonkastet”. Man kan tycka vad man vill om sådana serier och jag tyckte nog just vad jag ville, men de här uppsatserna lyfter, tycker jag, serien till en intressantare nivå.

IMG_4990

teckning av Vojin Bakić

Jag har valt fyra texter ganska korta texter som är mycket olika sinsemellan och naturligtvis mycket välskrivna. Några av skribenternas namn känner ni kanske igen. Här är en länk till hela sajten.

Direktlänkar till texterna:

Margita Šoštarić

Marina Samardžija

Josip Janeš

Marta Šušak

MojUppsats – två nya texter

Under hösten har mina tredjeårsstudenter haft som en av sina uppgifter i svenskämnet att titta på serien Portkod 1525. Som avslutning fick de skriva texter med valfria infallsvinklar om serien. Jag blev allt lite överraskad över hur mycket de fick ut av de här få, hårt klippta avsnitten. Plötsligt djupnade seriens innehåll inför mina ögon. Och så blev jag påmind om hur långt och viktigt varje år är när man är runt tjugo. Studenterna, som är tjugoett eller tjugotvå (stundentgrupperna är väldigt homogena här, både när det gäller kapacitet och ålder och säkert en del annat) såg på de två artonåriga huvudpersonerna från ett långt avstånd. De såg på en fas som för dem redan tycks ligga ett bra stycke bakom dem samtidigt som många av tankarna och kommentarna visar på att tonåren finns i väldigt färskt minne.

Bland de här texterna har jag valt ut två, som jag tycker är särskilt bra. Jag har putsat språket i dem, men på en ytnivå och i det lilla. Här är en länk till MojUppsats som helhet.

Och här finns direktlänkar till de här två texterna:

Marina Samardžija

Margita Šoštarić

Nytt på MojUppsats

Sedan är i fredags är den egentliga terminen här slut – nu är det tentamensperiod – och jag passar på att uppdatera MojUppsats genom att lägga in två nya texter skrivna av studenter som just avslutat sitt tredje år av svenskstudier.

Den ena texten tar avstamp i en artikel som publicerades i Axess under våren och den handlar om människans förhållande till den moderna tekniken. ”Vilka är vi egentligen? – kommentar till Annika Borgs text i Axess 2014:3” är rubriken och skribenten heter Sandra Ljubas.

Den andra kortuppsatsen handlar om skolans situation i Sverige och Kroatien. Delvis är texten en kommenterande redovisning av innehållet i en artikel av Maciej Zaremba i Dagens Nyheter från våren som gick. Titeln lyder ”Hur kunde Sverige utarma sin lärarkår och vad är problemet med Kroatien?”. Texten är skriven av Edin Badić.

Kulturk(r)amp

Under ett antal år har man i Sverige och många andra europeiska länder kunnat iaktta hur humaniora och kultur i allt högre grad trängts ut i marginalerna. Universitetskurser i humanistiska ämnen, inte minst i främmande språk stryks från kursplanerna, dagstidningarnas kultursidor blir mer och mer urvattnade, bokutgivningen blir alltmer inriktad mot ett fåtal lättsålda titlar etc etc (Detta vet vi, säger ni.)


Strindberg på Zagrebačko kazalište mladih i maj 2012

I desperation över detta satte jag förrförra året ihop en kurs inom svenskan vid universitetet här i Zagreb. Jag jag gav namnet Kulturk(r)amp, för att jag såg situtaionen som en kramp. En kramp som jag vill lösa upp genom kamp för nya vägar för kulturen och samtidigt vägar tillbaka till allt det som är värt att bevaras.

Kursen genomfördes första gången i våras och jag tänkte från början att studenterna här måste få så stort inflytande som möjligt över innehåll och mål utan att jag för den skull skulle abdikera från mitt ansvar som kursledare.

Men i stället för att visa upp kursplan och litteraturlista här vill jag gå från andra hållet och visa upp resultatet i form av några av de bästa texterna som studenterna skrev under kursen. Dessa texter kommer att ingå som en del i litteraturen för årets Kulturk(r)amp, en kurs som börjar idag.

Texterna ligger nu överst på MojUppsats.

De enskilda texternas titlar och författare är:

Varför kultur? Darijana Jurić

Hesse, kultur och framtid Valentina Kežić

Sju tankar om kultur Korana Šečić

Religionskulturer och humaniora Nikola Kovačević

Varför kultur? Vart är den på väg? Daria Lazić

Adolf Eichmann och Harry Potter Lana Momirski

MojUppsats – hur fortsätter vi?

Kanske undrar någon av er hur det har gått med projektet MojUppsats, som startades i november förra året och som jag då länkade till. Det rör sig alltså om en blogg, där mina svenskstudenter tillsammans med mig publicerar särskilt bra texter/kortuppsatser. De uppsatser som publicerades i november var alla utformade som svar på Dick Harrisons väl något provokativa fråga ”Vad kan ungdomarna i stället?” i tankesmedjan Magma. Där tog vi med ganska många studenttexter för att få bredd på svaren, eftersom Dick Harrison skulle få ett så många svar som möjligt på sin fråga.

I dagarna har jag stoppat in ytterligare två texter på samma tema, men från en annan studentgrupp. Dessa ligger alltså överst här. Välkomna att läsa! Framöver kommer välskrivna och intressant tänkta texter på andra teman undan för undan att läggas upp.

Förutom för länkarnas skull gör jag det här inlägget för att jag behöver råd om hur vi ska kunna hitta fram till fler läsare av dessa texter. Är det något med bloggens organisation som gör den svåröverskådlig? Förslag till förbättringar? Och möjligen ännu viktigare: Vart ska vi skicka länkar till bloggen, så att fler får läsa och det kanske till och med blir lite liv under texterna?