Exempel på utförda arbeten

För att se följande dokument behöver ditt system kunna öppna pdf-filer.
En gratis läsare kan vid behov laddas ner från Adobe.

Välj bland följande exempel:

Essä om Adam Zagajewski

En essä om den polske poeten Adam Zagajewski och hans diktsamling "Törst". Den publicerades i Ny Tid i oktober 2004.

Essä om Tage Aurell

En essä om Tage Aurell publicerad i nättidningen Alba nr 6 2004.

Essä om Herkus Kuncius

En essä om den litauiske författarens Herkus Kuncius och hans essäsamling "De försvunna texterna". Den publicerades i nr 1 av Nya Argus 2005.

Die Schleife an Stalins Bart, exempel 1

Kort avsnitt ur min översättning av Erika Riemanns självbiografi "Die Schleife an Stalins Bart". Den handlar om hennes tid (1946-54) i stalinistiska fängelser i Östtyskland.

Die Schleife an Stalins Bart, exempel 2

Ytterligare ett avsnitt ur översättningen av Riemanns självbiografi "Die Schleife an Stalins Bart".

Essä om Theodor Fontane

En essä om den tyske realisten Theodor Fontane. Den publicerades i DN den 23.10 2004.

Artikel om fängelset i Bautzen

En text om två före detta fångar som tillbringade ett antal år i det stalinistiska fängelset i Bautzen i Östtyskland. Artikeln publicerades i GP den 7.5 2005.

Djurens värld, exempel 1

En sida ur min översättning av den tjeckiska barnboken "Svet zvírat" (Djurens värld) av Ludvík Streda med teckningar av Josef Lada.

Djurens värld, exempel 2

En sida till ur översättningen av "Svet zvírat".

Världen på polska. Om Tokarczuk och Stasiuk

En essä om tid och rum och ljus och mörker i tre moderna polska romaner publicerad i litteraturtidskriften Ariel nr 2-3 2005.

Återupptäck kritikern Klara Johanson

En essä om Klara Johanson publicerad i Alba nr 5 2005.

Schlesien som pussel och avlagringar i Olga Tokarczuks blick

En recension av Olga Tokarczuks roman "Daghus, natthus" publicerad i Finsk Tidskrift nr 10 2005.

Joachim Fest om Hannah Arendt

En essä om Joachim Fest bild av Hannan Arendt publicerad i Finsk Tidskrift nr 6 2007.

Översättning av "Draußen vor der Tür" av Wolfgang Borchert

Svensk titel: "Utanför dörren. Fjorton prosastycken och ett drama".
Förlag: perenn.

Essän "Exil och minne"

En essä baserad på romaner av Enzo Bettiza, Marion Gräfin Dönhoff och Christoph Hein. Den publicerades i DN den 26.3 2008.

Översättning av två noveller av Italo Svevo

Dessa finns sedan december 2008 att läsa på bokförlaget perenns hemsida under rubriken "Litterära texter i översättning".

Texter i nättidskriften Salongen

Essäer, recensioner och översättningar (från tyska och italienska) från och med mars 2005 och framåt.
Se registret i vänsterspalten ( i Salongen).