Anlita mig till det här

 1. kulturartiklar om bland annat följande:
  • äldre tysk litteratur
  • modern tysk litteratur
  • äldre italiensk litteratur
  • modern italiensk litteratur
  • modern östeuropeisk litteratur
  • Tysklandsbilden i Sverige
  • kulturutbytet mellan Sverige och Tyskland
 2. skönlitterär översättning:
  • översättning från tyska och italienska till svenska
 3. facköversättning:
  • översättning från tyska och italienska till svenska
 4. språkgranskning – korrekturläsning:
  • böcker
  • uppsatser
  • broschyrer
  • webbsidor
 5. skrivkurser:
  • olika kursinnehåll, olika tyngdpunkter – tex fri skrivning, referat, debattartiklar, sammanfattningar, facktexter, presentationer
  • kurserna byggs upp efter deltagarnas behov och intressen
  • intensiv feedback
 6. föredrag om bland annat följande:
  • föredrag på svenska eller tyska om tysk litteratur
  • föredrag om översättningsteknik
 7. lektörsarbete

  • innehålls- och kvalitetsomdömen om skönlitteratur
 8. spökskrivande av memoarer och liknande