”Rasifierad”

Jag blir inte klok på ordet "rasifierad", trots att jag nu stött på det rätt många gånger. Enligt Institutet för språk och folkminnens definition innebär det bland annat följande: ”En rasifierad person förknippas med en uppsättning egenskaper eller beteenden på grund av sin härkomst. En person som inte är rasifierad betraktas automatiskt som normen.”

På mig verkar det som om ordet också bär på en rad dolda konnotationer och dessutom får jag en känsla av det finns tabun förbundna med detta ord eller begrepp. Antagligen är jag redan genom att säga detta rätt nära kanten av det här hala fältet. Nå, jag tar risken och fortsätter. Jag tycker mig ana att man inte kan ha både borgerliga sympatier – eller stå till höger om socialdemokratins vänsterkant eller för den delen vara opolitisk – och samtidigt vara rasifierad. Dessutom verkar det vara något som man i hög grad bestämmer själv; ingen får säga att någon som inte vill vara det är det. För hur är det – det går väl knappast att säga att till exempel David Batra är rasifierad? Eller Sakine Madon? Eller Alice Bah Kuhnke är rasifierade?

Institutet för språk och folkminnen säger också att ordet inte är så nytt som många skulle tro. Inom viss forskning ska det enligt detta institut ha använts under en längre tid. Jag undrar lite över hur de vetenskapliga texter som fötts ur den forskning man här syftar på ser ut. Var kan jag få tag i sådana texter?

I övrigt så är det väl så att detta ord inte finns särskilt långt utanför tidningarnas kultursidor eller andra medialt exponerade platser.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *