Längs Gradec’ frånsida

Gradec är egentligen en stram och vårdad stadsdel som representerar snarare än är. Här sitter riksdag och regering, här finns rader av representationsbyggnader och museer. Det är mycket rensopat och det finns många vakter uppställda vid husknutar eller bredvid portar. Och så har vi Markuskyrkan med sitt färgglatt blänkande helkroatiska tak och den passar som hand i handske i den här stadsdelen.

Men Gradec har också vrår, charmfulla luggslitenheter och lite lätt förkomna bakgårdar:

2 kommentarer till “Längs Gradec’ frånsida”

  1. Lustigt – det finns delar av Köpenhamn som ser ut så där, ungefär, mycket mer än i Stockholm, gäller särskilt mellanbilden.
    Men så är ju inte Danskarna fullt så perfektionistiska som svenskarna heller (med förlov sagt; jag gillar ju de tusen pastellfägernas välputsade fasader i min stadsdel). Men Livet, Livet – min Syster…

  2. Ja, bara jag inte själv ansvarar för fasaden och dess fortbestånd, så tycker jag om detta livets flagnande väggar med trassliga klängväxter.

Kommentera