Friedrich von Logau – en diktare för vår tid

Idag vill jag läsa en kort satirisk dikt av Friedrich von Logau (1604-1655). Han levde i Schlesien och publicerade sina verk under namnet Salomon von Golaw. Under sin egen tid, barocken, förblev han ganska okänd, men genom G.E. Lessings (och K.W. Ramlers) försorg kom 1751 ett urval av hans dikter ut och fick då större genomslag. Och Logau är utan tvivel en diktare också för vår tid.

416px-logau_kupferjpg

Heutige Welt-Kunst

Anders sein und anders scheinen,
Anders reden, anders meinen,
Alles loben, alles tragen,
Alles heucheln, stets behagen,
Allem Winde Segel geben,
Bös’ und Gutem dienstbar leben,
Alles tun und alles Dichten
Bloß auf eignen Nutzen richten:
Wer sich dessen will befleißen,
Kann politisch heuer heißen.

Här en liten prosatolkning på rak arm:

Aktuell världskonst

Vara och verka annorlunda/ Tala på annat vis och mena annat/ Berömma allt, bära allt/ Hyckla jämt, behaga ständigt/ Ge segel åt var vind/ Tjäna ont som gott/ Ställa all handling och all dikt/ Enbart i egennyttans tjänst/ Den som lyckas väl med detta/ Har en plats i dagens politik.

Kommentera