Reiner Kunze: Sensible Wege

Reiner Kunze har jag snuddat vid tidigare här, dels med den lilla underfundiga dikten Nashorn, dels med några utdrag ur prosaboken Die wunderbaren Jahre. Idag vill jag läsa en Kunze-dikt igen:

p1060658

Sensible Wege

Sensibel
ist die erde über den quellen: kein baum darf
gefällt, keine wurzel
gerodet werden

Die quellen könnten
versiegen

Wie viele bäume werden
gefällt, wie viele wurzeln
gerodet

in uns

Jag försöker mig på en översättning:

Ömtåliga vägar

Ömtålig
är jorden över källorna: inget träd får
fällas, ingen rot
dras upp

Källorna kunde
sina

Hur många träd
fälls, hur många rötter
dras upp

i oss

2 kommentarer till “Reiner Kunze: Sensible Wege”

Kommentera