”Unga röster” i Salongen

Jag försöker mig på ett litet ”upprop”: I Salongen pågår sedan våren – vid sidan av översättarintervjuerna som jag talade om härom sistens – en serie vi kallar ”Unga röster”. Där deltar unga skribenter (15-20 år gamla) med recensioner, essäer och liknande texter om verk och författare ur den europeiska litteraturen (med undantag för engelskspråkig och nordisk litteratur). Under texternas tillblivelse står jag bredvid och bistår, om så önskas, med råd och kommentarer. Hittills har vi publicerat tre texter i serien.

Sara Öberg har skrivit om Roberto Savianos kortroman ”Kärleken är dödens motsats”. Här följer ett kort citat ur hennes text:

Boken är lågmäld, mjuk och i vissa stunder framkallas en känsla av uppgivenhet. Krigen radas upp efter varandra och med varje krig följer nya sorger, vilket skapar en känsla av att sorgen aldrig tar slut, att det är något som man måste lära sig att leva med.

isbn9173372080_fc_1_0

Det andra bidraget till ”Unga röster” handlar om Daniel Kehlmanns roman ”Jag och Kaminski”. Det är Amanda Cassel som skrivit och detta säger hon till romanens huvudperson:

Har Ni verkligen inställningen att Era medmänniskor inte lever med Er utan bredvid Er och även för Er? Ska Ni säga att en tjej ser bra ut säger Ni att hon ”inte är ful”. Ni utgår ifrån att allt från grunden är fult, negativt och smaklöst. Ni är en man som bara gör livet grått och surt för andra! Hören Sie auf!

p1040758

Den senast tillkomna texten i serien är skrivet av Max Paulsson och han skriver om ”Orons bok” av Fernando Pessoa. Här följer slutraderna:

Fernando Pessoa har inom sig Bernardo Soares: en sargad själ som blöder en prosa svart och kraftfull som råolja. Orons bok är nedslående, inspirerande, hänryckande och återigen nedslående. Hur mycket man än vill förvissa sig om att det bara är en samling texter, kan man inte undgå känslan av att precis ha blivit nedtrampad av ett helt kavalleri med sanningar när man slår igen pärmarna.

pesoa

Ytterligare två skribenter står nu på tur och deras texter kommer att dyka upp i Salongen inom några veckor eller någon månad. Jag vet vad de funderar på att skriva om, men jag vill inte avslöja något här. Men nu till ”uppropet”: Är det någon av er läsare som har någon ung skrivande människa som är intresserad av litteratur i sin närhet eller lite avlägsnare omgivning? I så fall – låt mig gärna veta det.

Kommentera