Absent Mare – present

Leonard Cohen hör också till mina evigheter (precis som Else Lasker-Schüler strax härintill). Och det här frånvarande stoet är på något vis speciellt närvarande…

sto

Did he dream, was it she
who went galloping past
and bent down the fern
broke open the grass
and printed the mud with
the iron and the gold
that he nailed to her feet
when he was the lord

Här finns hela sången.

Kommentera