Ukraina – etymologiska funderingar

På sista tiden har Salongen – både Jelena och jag – riktat uppmärksamheten mot Ukraina i texter som handlar om Jurij Andruchovytjs författarskap. Och här hos mig har också en del mindre texter i ämnet dykt upp.

karta

Utifrån detta läsande och skrivande kring det ukrainska funderar jag idag på själva ordet ”Ukraina”. På olika ställen har jag slagit upp och hittat etymologiska härledningar. ”Ukraina” betyder ”vid gränsen” och ”gränsland”. På tyska hittar jag för ”Ukraine” ”Grenzland” och ”Land”. ”Kraj” betyder också ”land” på ett antal slaviska språk. Namnet ”Krajina” har samma eller en liknande betydelse – jag hittar på engelska till exempel ”borderland” och ”country” och på tyska ”Grenzland” och ”Gebiet”. Och i mitt tjeckisk-italienska lexikon ser jag att ”kraj” betyder både ”margine” (kant, gräns) och ”paese” (land).

Nu kommer följdfrågor av olika slag och jag riktar dem till någon slavist som förhoppningsvis kommer att dyka upp här (det har hänt allt möjligt oväntat under pausträdet och hoppas går alltid), fast andra som har tankar kring det här, är förstås också välkomna att fundera med mig. Finns det något i ordet ”Ukraina” som betyder ”gräns” eller ligger tyngdpunkten helt och hållet på ”land”? Eller är det fråga om två homonyma uttryck? En annan och möjligen lite långsöktare fråga jag har är om det svenska ordet ”gräns” på något vis är besläktat med ”kraj” – ”Ukraina” – ”Krajina”. Jag vet att ”gräns” är ett lånord från slaviska språk – ”granica” – som ganska tidigt kom in i germanska språk (tex i medelhögtyskan). Tydligare uttryckt undrar jag om det kan finnas någon etymologisk förbindelse mellan ”granica” och ”kraj” – ”Krajina”.

Kommentera