Lavinfara

Det har snöat mycket på sista tiden både i Sverige och på många andra ställen i Europa. Vi hör talas om snöolyckor och det varnas för laviner i Alperna, som så ofta annars vid den här tiden på året. Jag läser Schillers ”Wilhem Tell” och stannar upp i akt tre ett litet stycke in i scen tre: Tell samtalar här med sonen Walter medan de tillsammans går förbi hatten som fogden Geßler låtit sätta upp på en stång på torget i Altdorf, för att tvinga folket till underkastelse. Walter pekar upp mot ett av bergen och frågar sin far om det är sant att träden däruppe börjar blöda om man hugger ner dem. Han fortsätter att berätta vad han hört av en gammal herde. Denne har sagt att handen på den som rör skogen däruppe kommer att växa upp ur graven som straff. Tell säger inte direkt emot, men modifierar sonens berättelse något: ”Fridlysta äro träden, det är sant. Ser du de vita tinnarna av is, som borra sina spetsar in i himlen?” Och Walter svarar: ”Ja, det är glaciärerna, som nattetid dåna däruppe, och som sända ned de ödeläggande lavinerna.” Och Tell igen: ”Så är det, och för länge sedan hade de med sin väldighet förintat Altdorf, om icke skogen hade stått emot.”

lavin

3 kommentarer till “Lavinfara”

  1. Bodil, det låter som du talar i gåtor ?
    Tungomålstalandets tid är snart inne.
    Jag anar vad du menar.

  2. I Nepal har man huggit ned nästan all skog i bergen och numera förekommer ofta förödande jordskred som drar med sig hela byar, eftersom inga trädrötter håller fast jorden. Människan är så kortsynt och dum. Tell (Schiller) vet det. Gessler, Altdorf – ja, människan som sådan är liten inför naturens kraft. Man tvingas uppfinna skrämmande myter för att skydda den skog, som förhindrar katastrofen.
    Såg på nyheterna att det snöar enorma mängder i Tysklad. Öppna städer med breda avenyer, breda tak på imponerande stora byggnader – människans lust till storslagenhet blir ett offer för sig själv. Naturen gör som den vill. Eller som Ulf Lundell säger: ”Snön faller och vi med den…”

  3. Martin och Marita, tack för era intressanta kommentarer som på ett för mig delvis överraskande sätt vidgar perspektivet.

Kommentera