MojUppsats bjuder på nya texter

Det har varit dags för nya texter på MojUppsats ett bra tag, men först nu har jag tagit mig samman och letat fram några riktgt bra. De kommer alla tre från den gångna vårens kurs Kulturk(r)amp. Här kan ni med ett klick komma direkt till de enskilda texterna:

”Var är vår kultur?” av Ana Mastelić

”Mina reflektioner kring den kroatiska kulturens nedgång” av Edin Badić

”Vad betyder ordet ‘bildning’?” av Sandra Ljubas

bild1-43
vy från Trg Kerempuha under den blåaste oktoberhimmel

MojUppsatsNytt

Dags att publicera några nya fräscha på MojUppsats! De här texterna är från tredjeårstudenterna igen och nu handlar det om den svenska TV-serien ”Gift vid första ögonkastet”. Man kan tycka vad man vill om sådana serier och jag tyckte nog just vad jag ville, men de här uppsatserna lyfter, tycker jag, serien till en intressantare nivå.

IMG_4990

teckning av Vojin Bakić

Jag har valt fyra texter ganska korta texter som är mycket olika sinsemellan och naturligtvis mycket välskrivna. Några av skribenternas namn känner ni kanske igen. Här är en länk till hela sajten.

Direktlänkar till texterna:

Margita Šoštarić

Marina Samardžija

Josip Janeš

Marta Šušak

MojUppsats – två nya texter

Under hösten har mina tredjeårsstudenter haft som en av sina uppgifter i svenskämnet att titta på serien Portkod 1525. Som avslutning fick de skriva texter med valfria infallsvinklar om serien. Jag blev allt lite överraskad över hur mycket de fick ut av de här få, hårt klippta avsnitten. Plötsligt djupnade seriens innehåll inför mina ögon. Och så blev jag påmind om hur långt och viktigt varje år är när man är runt tjugo. Studenterna, som är tjugoett eller tjugotvå (stundentgrupperna är väldigt homogena här, både när det gäller kapacitet och ålder och säkert en del annat) såg på de två artonåriga huvudpersonerna från ett långt avstånd. De såg på en fas som för dem redan tycks ligga ett bra stycke bakom dem samtidigt som många av tankarna och kommentarna visar på att tonåren finns i väldigt färskt minne.

Bland de här texterna har jag valt ut två, som jag tycker är särskilt bra. Jag har putsat språket i dem, men på en ytnivå och i det lilla. Här är en länk till MojUppsats som helhet.

Och här finns direktlänkar till de här två texterna:

Marina Samardžija

Margita Šoštarić

Nytt på MojUppsats

Sedan är i fredags är den egentliga terminen här slut – nu är det tentamensperiod – och jag passar på att uppdatera MojUppsats genom att lägga in två nya texter skrivna av studenter som just avslutat sitt tredje år av svenskstudier.

Den ena texten tar avstamp i en artikel som publicerades i Axess under våren och den handlar om människans förhållande till den moderna tekniken. ”Vilka är vi egentligen? – kommentar till Annika Borgs text i Axess 2014:3” är rubriken och skribenten heter Sandra Ljubas.

Den andra kortuppsatsen handlar om skolans situation i Sverige och Kroatien. Delvis är texten en kommenterande redovisning av innehållet i en artikel av Maciej Zaremba i Dagens Nyheter från våren som gick. Titeln lyder ”Hur kunde Sverige utarma sin lärarkår och vad är problemet med Kroatien?”. Texten är skriven av Edin Badić.

Kulturk(r)amp

Under ett antal år har man i Sverige och många andra europeiska länder kunnat iaktta hur humaniora och kultur i allt högre grad trängts ut i marginalerna. Universitetskurser i humanistiska ämnen, inte minst i främmande språk stryks från kursplanerna, dagstidningarnas kultursidor blir mer och mer urvattnade, bokutgivningen blir alltmer inriktad mot ett fåtal lättsålda titlar etc etc (Detta vet vi, säger ni.)


Strindberg på Zagrebačko kazalište mladih i maj 2012

I desperation över detta satte jag förrförra året ihop en kurs inom svenskan vid universitetet här i Zagreb. Jag jag gav namnet Kulturk(r)amp, för att jag såg situtaionen som en kramp. En kramp som jag vill lösa upp genom kamp för nya vägar för kulturen och samtidigt vägar tillbaka till allt det som är värt att bevaras.

Kursen genomfördes första gången i våras och jag tänkte från början att studenterna här måste få så stort inflytande som möjligt över innehåll och mål utan att jag för den skull skulle abdikera från mitt ansvar som kursledare.

Men i stället för att visa upp kursplan och litteraturlista här vill jag gå från andra hållet och visa upp resultatet i form av några av de bästa texterna som studenterna skrev under kursen. Dessa texter kommer att ingå som en del i litteraturen för årets Kulturk(r)amp, en kurs som börjar idag.

Texterna ligger nu överst på MojUppsats.

De enskilda texternas titlar och författare är:

Varför kultur? Darijana Jurić

Hesse, kultur och framtid Valentina Kežić

Sju tankar om kultur Korana Šečić

Religionskulturer och humaniora Nikola Kovačević

Varför kultur? Vart är den på väg? Daria Lazić

Adolf Eichmann och Harry Potter Lana Momirski