Det har varit ett tufft beslut…

Så här kan en mailväxling med Monika Wirkkala rörande SI-ledningens neddragningar av stödet till svenskan i världen se ut. I det här specifika fallet handlar det om indragandet av stödet till lektoratet i Bukarest. På mitt andra mail här nedan har hittills inget svar kommit.

Jag vill kommentera en rad Wirkkalas enda svar, nämligen denna: ”Med andra ord, det har varit ett tufft beslut att fatta.” Wirkkala är alltså en del av den ledning som utan någon press utifrån fattat beslutet att slussa bort fem miljoner kronor från svenskundervisningen. Hon har alltså varit med och skapat situationen. Med vilken rätt eller trovärdighet kan hon då klaga över följderna av sitt beslut?

Varför mina följdfrågor förblivit obesvarade finns det väl mot denna bakgrund inget att undra över.

Hej Monika, (22.1)

det är nu allmänt bekant att ni tänker dra inte stödet till bland annat lektoratet i Bukarest. Alla neddragningar som SI:s ledning kommit med är naturligtvis trista och föga begripliga, men indragningen av lektoratet i Bukarest är något extra betänkligt om man ser till demokratiaspekten. Jag vet att du vid det digitala mötet med utlandslektorerna i fredags på frågan vad som skulle kunna motivera SI att bibehålla stödet till lektoraten också utanför Östersjöområdet nämnde just demokratiaspekten.

Jag tror att du är bekant med fallet C Hon är sedan en tid tillbaka på sin post. Att hon kunnat återfå sin position har på ett närmast övertydligt sätt med det som du sannolikt avser med uttrycket ”demokratiaspekten” att göra. Jag tolkar det som att du anser att det är viktigt att bibehålla lektorat i länder som har problem med korruption, bristande transparens i myndigheters kommunikation och illa fungerande institutioner.

Hur försvarar du med detta som bakgrund indragningen av lektoratet i Bukarest?

Hälsningar
Bodil Zalesky

Hej Bodil, (23.1)
 
Ja, de kan också ha en demokratiaspekt. Beslutet är fattat utifrån en helhetsbedömning. Vi har bland annat tittat på hur många institutioner som finns i berörda länder.
Jag kan förstås inte kommentera enskilda anställda, men även arbetsmiljö är något att ta hänsyn till.
 
Med andra ord, det har varit ett tufft beslut att fatta.
 
Mvh Monika

Hej Monika, (23.1)

jag blir inte riktigt klok på ditt svar, så jag ställer två frågor. Vad ingår i en helhetsbedömning? Vad betyder det att ”titta på hur många institutioner som finns i berörda länder”, alltså vad betyder detta när det gäller Bukarest?

Hälsningar
Bodil Zalesky

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *