Fokusskifte

OBS! Det gäller att hålla ögonen öppna för förskjutningar i resonemangen från Svenska institutets sida. När nyheten om ledningens planerade nedskärningar av svenskan vid universitet i världen under hösten började sippra ut, möttes dessa planer av kritik från Svenska Akademien, från internationella organisationer med intresse för svenskundervisning, från pressen, från språkinstitutioner, från hotade lektorer, från en intresserad allmänhet. All denna kritik bemöttes eller tystades med ord om att det kunde bli nedskärningar i anslagen från UD och utbildningsdepartementet. Man (Madeleine Sjöstedt, Monika Wirkkala, Kurt Bratteby, Anna Rudels) pekade på kommande regleringsbrev och budget och sa: ”DET KOMMER NEDSKÄRNINGAR I ANSLAGEN eller lite försiktigare DET KAN KOMMA NEDSKÄRNINGAR I ANSLAGEN. Därför måste vi skära i just svenskan i världen.”

Nå, regleringsbrev och budget kom men här fanns inga nedskärningar. Anslagen var oförändrade.

Hur reagerade ledningen då? Jo, simsalabim, nu var det med ens DE OFÖRÄNDRADE ANSLAGEN SOM VAR PROBLEMET.

SI har tappat sitt huvudargument, det vill säga nedskärningar utifrån. Det går inte att skylla på något som inte finns, så nu flyttar SI fokus: SI GÖR NU SINA NEDSKÄRNINGAR FÖR ATT ANSLAGEN INTE ÖKAT.

SI fortsätter att mumla om interna behov av besparingar, om ökade kostnader (för lokaler och löner bland annat), men fortsätter med nyanställningar av exempelvis kommunikatörer. Inget av detta motiverar emellertid nedskärningarna av myndighetens kärnverksamhet. Det sista en organisation med självaktning som har ekonomiska problem gör är att skära i själva verksamheten, eftersom det är verksamheten som motiverar organisationens existens.

Tricket, kortversionen:

(1) Ledningen motiverar nedskärningar i stödet till svenskan i världen med nedskärningar i anslagen.

(2) Inga nedskärningar i anslagen sker.

(3) Ledningen motiverar nedskärningarna med att anslagen inte ökat.

Till er som kämpar för att svenskan i världen inte ska utsättas för någon slakt: Lyssna noga på ledningens argumentation och låt er inte förföras av detta fokusbyte.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *