Dagestan

Dagestan är en av Rysslands eller Moskoviens kolonier. Landet ligger i östra delen av Kaukasus och här lever närmare tjugo olika folkslag av vilka de största är avarer (möjligen besläktade med det gamla ryttarfolket som dök upp i Centraleuropa under tidig medeltid), darginer, lezginer och kumyker. Avariska, darginska och lezginska är nordkaukasiska språk som bland annat utmärker sig för en stor ljudrikedom (upp till 60 konsonantljud) och kumykiska är ett turkspråk. Dessa fyra folkslag utgör alla över 10% var av Dagestans befolkning. Ryssarna utgjorde 2010 3,6% men ändå har ryska språket i egenskap av kolonialmaktens språk en stark ställning i landet.

Befolkningstillväxten är bland de starkaste i det moskovitiska imperiet. Landet har cirka tre miljoner invånare och över hälften av dem lever under den internationellt fastställda fattigdomsgränsen.

Machatjkala heter huvudstaden och den ligger vid Kaspiska havets västra strand och har något under 600 000 invånare. Andra större städer är Chasavjurt, Derbent (som är över 5000 år) och Kaspijsk. De flesta av landets invånare bor dock inte i större städer.

Oblast Dagestan kom under ryskt herravälde 1813 men under 1800-talet kom det till en rad uppror mot kolonialmakten och bland annat utkämpades det rysk-osmanska kriget 1877-78. Under Sovjetunionen omvandlades alla moskéer till kommunistiska kulturcentra. Efter 1990 kom landet efter inledande försök att söka sin självständighet (Dagestankriget 1999) att bli en så kallad delrepublik i det ryska imperiet. De val som ägt rum under perioden fram till nu präglas av fusk och förfalskningar.

I sitt brottsliga angrepp på Ukraina tar Ryssland en oproportionerligt stor del av sina soldater från Dagestan och nu när den ”partiella mobiliseringen” är i gång så försöker ryssarna tvinga hela den manliga befolkningen mellan 18 och 65 år till fronten, oftast illa utrustade. De skickas som kanonmat. Människor i landets städer protesterar och demonstrationerna växer och jag läser idag att polisen i huvudstaden använder elpistoler och batonger mot demonstranterna. Detta enligt människorättsgruppen OVD-Info. Det sägs att ett hundratal personer gripits.

Ner med det ryska kolonialväldet! För ett fritt Dagestan!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *