Inför det svenska valet

Någon säger: ”Att rösta är en viktig demokratisk handling, kanske den viktigaste.” Många berättar om vilka partier man inte ska rösta på för att ”då kan demokratin gå under”.

Jag känner mig inte berättigad att tala om för andra vad de ska rösta på och inte heller vad de inte ska rösta på, men jag känner mig berättigad att rösta efter eget huvud.

Vad innebär rösträtt? Vad är meningen med rösträtten? Vore det bättre att inskränka rösträtten, så att ”fel” röster inte skulle kunna komma till tals? Borde valsystemet omkonstrueras så att vi slapp ”undermåliga” röster?

Handlar det här inte, åtminstone till en del, om att våga lita på varandra, att lita på att den andre kan tänka själv och träffa egna val, även om utfallet blir ett annat än när vi själva gör det?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *