”Krigets lagar”

Sedan Amnesty Internationals fatala felsteg – som raskt följts av FN:s – är det många som kommer dessa organisationer till undsättning med högstämt tal om ”krigets lagar”. Men krigets lagar är ingenting i sig själva, de är ingenting om de inte tillämpas i samklang med etik och moral. När lagens bokstav sätts högre än dess andemening degenererar lagen.

I det fall det handlar om här har dessa stora organisationer och deras vapendragare bortsett från krigets verklighet. Man talar som om det rörde två stridande parter som är oense om något, som har en konflikt att lösa. Det här kriget ser inte ut så. I det här kriget – frågan är om det alls kan kallas ”krig” – har Ryssland kastat sig över Ukraina för att förinta det som land, för att förinta ukrainarna som folk. Det här kriget är inget krig i gängse mening och därför kan ”krigets lagar” inte fälla några relevanta omdömen här.

Varje gång en lag eller tillämpningen av en lag fjärmar sig från etik och moral är det människors uppgift att återföra lagen till dess rätta plats inom etikens och moralens råmärken.

Och detta är Ukraina:

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *