Om den ryska kolossen

”Ryska federationen” – vad är det? Eller på vilket sätt är detta en federation? Jag slår upp begreppet ”federation” och finner exempelvis detta:

En federation (efter latin foedus, ’fördrag’, ’förbund’), federal stat eller förbundsstat är en sammanslutning av flera självständiga enheter: stater, delstater eller organisationer.

Kännetecknande för federationer är att deras författning reglerar maktfördelningen mellan centralmakten och andra parter. Federationen skiljer sig från enhetsstaten genom decentralisering av maktbefogenheter.

Jaha, ”sammanslutning av självständiga enheter”. Och: ”decentralisering av maktbefogenheter”.

Vilka är de självständiga staterna i ”Ryska federationen”? Nämn en förutom Ryssland! Och på vilket sätt är maktbefogenheterna decentraliserade? ”Ryska federationen” är uppenbarligen ingen federation. Eller den är – om nu någon skulle hitta ett federativt uns – i långt långt högre grad rysk än federation.

Beteckningen ”Ryska federationen” är falsk. Detta land är ett imperium, ett illa styrt imperium. Och det måste falla, falla under sin egen felplacerade barlast. Ingen frukt bara blast. Blask i stället för kaffe. Barlast, blast, blask.

Och det är en bottenlös skam att Ukraina ska behöva offra så mycket i liv och fred för att äntligen reformera och stycka upp den ryska kolossen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *