Jag läser Löfvens analys

Jag läser en artikel i Svenska Yle, visserligen från första april men jag antar ändå att den är allvarligt menad. Artikeln jag läser bär rubriken ”Löfven tror inte på Natogräns tätt intill Ryssland – men vill att partierna gör en grundlig analys”. Lite funderar jag över vad det här uttrycket ”tätt intill” vill signalera. Skumt, men jaja.

I artikelns början får vi veta följande om Löfven:

Det är fem månader sedan Stefan Löfven slutade som statsminister och socialdemokratisk partiledare.

Nu har han blivit fredorganisatör. Han börjar leda styrelsen för Stockholms internationella fredsforskningsinstitut SIPRI, arbetar för FN:s generalsekreterare och vid en fond som bekämpar barnarbete.

Jaha.

Vi får veta att han möter Tarja Halonen på Kastelholms slott på Åland. ”Han håller med Tarja Halonen som talade för samarbete med Ryssland. Debattörerna gillade inte efterklokheten som talar om blåögda eller naiva makthavare.”

Jag vet inte hur lång tidsperiod som åsyftas här men ju närmare våra dagar det är desto mer naivt skulle det bli. Sedan verkar det vara Löfven som talar i artikeln och han säger några rader längre ner: ”Att inte ta den chansen hade varit fel, det är uppenbart”.

Jag vet inte varför det är uppenbart, men låt gå, vi prövar. Löfven fortsätter:

Under senare år kom Rysslands aggression mot Georgien, man hade den frusna konflikten i Moldavien och annekteringen av Krim. Det kunde ha föranlett ytterligare förberedelser och åtgärder. Men det var nog väldigt få som såg ett direkt hot om angrepp på Ukraina.

Där förstår jag inte riktigt. Vilka "ytterligare" förberedelser? Och betyder detta att Löfven inte tycker att Krym är en del av Ukraina? Det är i alla fall väldigt svårt att tolka det på något annat sätt. Men låt oss fortsätta läsningen av Löfvens uttalande:

Amerikanerna visade sig ha rätt om Rysslands angrepp på Ukraina. Men det är svårt att säga om man varit naiv eller blåögd. Man måste ge freden och demokratin en möjlighet, allt annat är fel.

Löfven tycker tydligen att ”man måste ge freden och demokratin en möjlighet” genom att tillåta ett pågående angreppskrig? Och att ”allt annat är fel”?

Jag blir mer och mer illa till mods under denna läsning, men nu går vi vidare:

Det är viktigt att göra något nu gällande Ukraina, säger Stefan Löfven. Några militära medel kan man egentligen inte ta till, för då har vi snabbt ett världskrig och det vill vi inte.

Om man inte heller kan ta till ekonomiska sanktioner, så säger man att här är fältet öppet, det är bara att ta vilket land man vill. Det är inte acceptabelt.

Jaha, ”göra något”, men nej inget militärt stöd för då kan det bli krig eller ”då har vi snabbt ett världskrig”. Men ukrainarna ska vi offra? De får tyvärr sina lemmar avslitna i källarna i de bombade städerna, men det vill vi inte göra något emot? Jag undrar lite över vad det nu är som ”inte är acceptabelt”. Resonemanget är beklämmande luddigt. Se själva.

Till nästa stycke då där Löfven säger följande:

Regeringarna måste sedan göra vad de kan för att lindra sanktionernas ekonomiska kostnader för medborgarna i hemlandet. Det vore naivt att tro att vi kan gå igenom en sådan process helt opåverkade.

Jag undrar lite vad ”hemlandet” syftar på. Och vad är det för process han talar om? Och vad än detta med process syftar på så är det på inget vis jämförbart med den ”process” som ukrainarna pressas igenom. Det är som om han har glömt dem och deras fruktansvärda lidande.

Nå, vi fortsätter. Vad säger han mer?

För egen del har jag inte blivit överbevisad om att vi plötsligt skulle få en säkrare situation om vi lägger Natogränsen alldeles intill Ryssland i hela Europa.

Där har vi den där underliga formuleringen med ”alldeles intill” igen.

Och så går artikeln över till att tala i tredje person om Löfven:

Han ser en situation som liknar det kalla kriget, med två block mot varandra. Nu är det inte Sovjetunionen eller Warszawapakten. Det är Ryssland som vill ha en skarp gräns, bakom vilken de ska känna sig trygga.

Vad menar han med att det ”är Ryssland som vill ha en skarp gräns, bakom vilken de ska känna sig trygga”. Varför ordet ”trygga”? Är det verkligen ryssarna som är hotade? Varför talar han som om detta med rysk otrygghet vore ett rimligt synsätt?

Ett stycke till:

Löfven tror inte på att ha Nato och Ryssland precis intill varandra. Det ökar inte säkerheten säger han, som ändå hänvisar till analysen.

Vad menar han med ”att ha Nato och Ryssland precis intill varandra”? Och vad är det för analys som han ”ändå” hänvisar till?

Och här kommer slutklämmen – Löfven syftar här på den svenska försvarsmakten:

De säger inte heller att nu är ryssarna på väg. Det är de inte, de är ju faktiskt nere i Ukraina, det är där de är.

Jaha, ”nere i Ukraina”. Det låter ju betryggande.

°°

PS Artikeln är öppen för den som vill läsa hela.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *