En av dessa kvällar

Fram till denna dag har kvällarna varit ljumma eller varma och sista rundan på berget har sträckt sig genom skymningen utmed det vida nordiska himmelsfältet mellan ljus och mörker. Till en början var fårens ljusa pälsar tydliga, senare blev de en skiftning i hedens färger och dunkelstråk. Miki höll hela tiden kopplet spänt och jag höll tillbaka. I fjärran låg havet under himlens falnande rodnad.

Kommentera