Namninsamlingar för att rädda svenskundervisningen i världen

Det pågår två namninsamlingar för att rädda svenskundervisningen och undervisningen om svensk kultur och svenskt samhälle i världen. Regeringen har som många vet beslutat att avveckla stödet till svenskstudier runt om i världen, men det finns inget som pekar på att man har insett konsekvenserna av denna i förhållande till det som går förlorat genom denna i pengar mycket begränsade besparing. Det som kostade stora pengar (och som skapats av och med hög kompentens, sann entusiasm och träget arbetet genom årtionden) var att bygga upp dessa institutioner. Driftskostnaderna är däremot förhållandevis små och det som skulle sparas vid en indragning är alltså bara dessa driftskostnader. Ja, och tas stödet till verksamheten bort, så kommer själva strukturerna snart att vittra undan eller så köps allt av någon kommersiell inrättning och risken finns att kunskapsspridningen om svenska språket och kulturen kommer att vara underordnad reklamen för en produkt.

Förutom att man på utbildningsdepartementet inte verkar ha tänkt igenom den ekonomiska aspekten av saken, har man sannolikt en mycket vag bild av konsekvenserna mera i detalj på en rad nivåer och ur en rad perspektiv.

Jag vill uppmana alla som tycker det är viktigt att hindra att dessa värden förstörs och slösas bort att skriva under dessa petitioner.

Här är en länk till Rädda svenskundervisningen i utlandet

Och här är en till Maintain Support For International Swedish Instruction and Education About Sweden Abroad

Och naturligtvis är det värdefullt om vi skickar mer detaljerade konsekvensbeskrivningar till utbildningsdepartementet.

PS Låt mig veta om länkarna inte funkar!

6 kommentarer till “Namninsamlingar för att rädda svenskundervisningen i världen”

  1. Jag med! Kanske kan man en sådan här gång mota dumheten i grind genom en protestskrivelse. Även om jag som alltid är skeptisk mot petitioner riktade till ignoranta politiker…

  2. Hej Einar, jag tänker skriva direkt till utbildningsministern(ministrarna) och helt enkelt beskriva konsekvenserna så klart som möjligt. En studentgrupp här kommer också att skicka in sin konsekvensbeskrivning. Och många andra förstås. Jag hoppas att de som har makten ska läsa, tänka efter och tänka om.

  3. Strålande! Jag hoppas och tror kanske att allt sammantaget leder till att man en sådan här gång vågar ändra sig.

  4. Det gäller att förklara noga och att inte ge upp förrän tidigast när allt rimligt är försökt. Och kanske händer det något bra innan dess…

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *