Kort notis om översvämningskatastrofen

Nu när översvämningarna i Serbien, Bosnien-Hercegovina och Slavonien inte längre är färska nyheter är det lätt att denna pågående katastrof glöms bort eller täcks över av nyheter om annat elände i världen. Följ den här länken, så ser ni att detta inte kan vara något som ”snart går över”: Här!

På Filozofski fakultet här i Zagreb driver en grupp studenter sedan översvämningarnas första dagar en insamling av kläder, matvaror och rent vatten till de nödställda människor. Ja, de många vattendunkarna i entréhallen ter sig i ett första ögonblick smått absurda i kombination med tanken på översvämingarnas vattenmassor, men där nere finns nu nästan bara smutsigt vatten, så rent vatten är guld.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *