Ukraina.

Må valet få äga rum den 25 maj.

Må övervåldet lämna landet.

Må människorna få leva i fred och tillförsikt.

Må landet få bestå.

Ukraina.

Låt oss här på kartan betrakta landets sträckning och med blicken följa flodernas lopp och kusternas linjer. Låt oss se var bergen och slätterna har sina platser. Låt oss läsa städernas namn ett för ett.

Ett svar på ”Ukraina.”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *