Om information och desinformation

En sak som förbryllat mig i dessa dagar är att så många av dem som kritiserar den nya ukrainska regeringen nämner ett förbud av det ryska språket som ett av regeringens grövsta felsteg. Det förbryllar mig främst eftersom det inte finns ett sådant förbud. Sakförhållandet är ett annat, nämligen detta: 2012 kom under Janukovitj en språklag, som, i motsats till vad som gällt under perioden dessförinnan, befriade tjänstemän från kravet på en beredskap att kommunicera på ukrainska i tal och skrift, vilket gjorde att det i praktiken blev myndigheten och inte medborgaren som fick rätten att välja språk vid möten dem emellan. Den 23 februari röstade det ukrainska parlamentet bort denna lag. Det är inte svårt att se eller inse att detta är något helt annat än att förbjuda ryska språket.

För övrigt har den interimistiskt valde presidenten inte undertecknat denna lagförändring och saken ligger nu hos kammaren. Så inte ens detta har hänt.

Det andra som jag undrar över är varifrån denna ”upplysning” kommer. Är det någon som vet var källan till denna desinformation finns?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *