stol = bord

Igår fick jag terminens sista privatlektion i kroatiska. Min unga lärare har nu rest till sin dalmatiska hemtrakt för att arbeta där under sommaren. Själv arbetar jag en dryg månad till här innan det blir ”sommarlov” för mig. Vid sidan om ska jag gå igenom alla anteckningarna från de här lektionerna i nybörjarkroatiska. Så här såg en del av programmet för gårdagens lektion ut:

maskulinum (levande) (slutar oftast på konsonant eller -o, -e)
konj = häst

sing.
n konj
g konja
d konju
a konja
v konju!
l (o) konju
i konjem (-em, -om i instrumentalis har med ljudet före att göra)

maskulinum (icke-levande)
stol = bord

sing.
n stol
g stola
d stolu
a stol
v stolu!
l (o) stolu
i stolom

femininum (slutar oftast på-a)
kuća = hus

sing.
n kuća
g kuće
d kući
a kuću
v kućo!
l (o) kući
i kućom

neutrum (inte så vanligt som de andra, slutar oftast på -o, -e)
srce =hjärta (med -e)

sing.
n srce
g srca
d srcu
a srce
v srce!
l (o) srcu
i srcem

oko= öga (med -o)

sing.
n oko
g oka
d oku
a oko
v oko!
l (o) oku
i okom

efter verben imati, trebati(behöva), htjeti(vilja) och de flesta verb på -ati (gledati, čekati, slušati) följer ackusativ

träna med:
m jezik = språk
f žena = kvinna
n polje = fält

Vidimo se. Vi ses.

verbet ”säga”:
reći används i infinitiv men inte i presens
kazati används knappast i infinitiv men i presens

kažem
kažeš
kaže
kažemo
kažete
kažu

frågeord:
Kako = Hur
Gdje = Var
Kamo = Vart
Što = Vad
Tko = Vem
Zašto = Varför
Odakle = Varifrån
Koliko = Hur mycket/många
Koji, koja, koje = Vilken, vilket

Nadam se da dolaze. Jag hoppas att de kommer. (dolaziti – pågående aspekt)
Nadam se da će doći. Jag hoppas att de ska komma. (doći – inträdande aspekt)

Ur Ivan Slamnigs dikt ”Ja sam stranac”: Varför ”dobar večer” och inte ”dobra večer? Äldre och regional form, kanske har večer varit maskulinum tidigare.

ajde – har med ett äldre verb för ”gå” att göra, men inte i sin nuvarande betydelse (ungefär "los" på tyska)
ajmo – har med ”gå” att göra också i praktiken: ”ajmo” betyder ungefär ”idimo”

pa da – emfatiskt ”ja”, kanske ibland ”javisst”

To mi mnogo znači./ To mi puno znači. Det betyder mycket för mig.

putovati = resa

putujem
putuješ
putuje
putujemo
putujete
putuju

Ideš sa mnom? Vill du följa med mig?

stanica – det tidigare normala ordet för hållplats/station (en face-book-grupp bildades till stöd för "stanica")
postaja – ett ord som per dekret infördes 2009

Još nešto? Något mer? još = mer, ännu, kvar nešto = något

4 kommentarer till “stol = bord”

  1. Intressant med din uppställning av kasus, var det 7 stycken med vokativ (?), lokativ och instrumentalis. Verbläran verkar komplicerad också – allt detta och ordförrådet påminner mig om den tid, då vi var tvungna att lära oss (lite) ryska. Ändå tycker jag nu att det inte var så dumt att få lära sig grunderna i ett slaviskt språk.

  2. Hej Mamma,
    ja, de tre sista är vokativ, lokativ och instrumentalis och om jag inte har missuppfattat något så är dativ och lokativ alltid formmässigt identiska, men lokativ har alltid en preposition.

    Nej, verbläran verkar inte särskilt enkel. Något som jag har svårt att förstå mig på är det här med aspekt och att vissa verb bara förekommer i vissa tempus och att man alltså ibland byter verb, när man byter tempus.

  3. Kan du föra ett samtal av längre art om intressanta ämnen med någon av dina bekanta ? Är det kanske lättare att prata eller förbereder du vad du vill säga eller fråga, för att tala någorlunda korrekt ? Är uttalet svårt ? Vi får höra lite med Rudolf, som kommer i morgon.

  4. Nej, jag för inga riktiga samtal egentligen. Jag kan svara på vissa basfrågor och ”dribbla” tillbaka ibland. Tills vidare befinner jag mig på ett passivt stadium. Jag lyssnar och jag förstår diverse och så hittar jag på meningar som jag testar med min lärare och hon rättar sedan till dem. Nu under sommarpausen tänker jag gå igenom hela det stoff Jasmina och jag kokat ihop tillsammans under de veckor då lektionerna pågått. jag är ännu före den egentliga starten. Det är svårt att veta när det äntligen ska ”lossna”. Kanske kommer det inte alls att ske särskilt plötsligt utan långsamt och stegvis. Problemet är att jag har lite svårt för att minnas orden. Och så tvingas jag ju inte riktigt, eftersom jag kan tala både svenska, italienska, engelska och tyska hur ofta som helst och bli förstådd.

    PS Hälsa Rudolf.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *