Ett familjeporträtt

I Palazzo d’Accursio finns ett egenartat familjeporträtt:

Nej, jag vet inte vem som har målat porträttet eller vilka de avbildade ansiktena föreställer. Förmodligen är målningen ofullbordad och det gula moln som huvudena höjer sig ur är den väntande yta på vilken kropparna skulle ha projicerats. Två av döttrarna ser rakt på betraktaren, moderns blick är inåtvänd och liksom drömmande, den äldsta dotterna också, fast kanske mindre drömmande. Sonen verkar ha fått syn på något som han ler lite tveksamt åt. Fadern stirrar i motsatt riktning och minstingen har samma blickriktning men en något mjukare blick…

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *