Mot Marstrand

Från den höga bergknallen bakom Café Zanzibar kan man se en hel del:

p1050744

I västlig riktning kan man urskilja konturen av Carlstens fästning på Marstrandsön:

p1050748

Så här ser den ut på lite närmare håll – från Koön:

p1050756

Och här är ännu en vy över Marstrandsön. Vad är det för en ståtlig och massiv byggnad längst ut?

p1050762

På en kobbe i hamnen torkar en storskarv sina vingar:

p1050763

PS I det senaste pressmeddelandet jag fått från Rumänska kulturinstitutet står det så här allra överst:

Författaren György Dragomán på Sverigebesök

 
25 september, 15.00-15.45
Bok- & Biblioteksmässan, Göteborg (Fr1500.11)
Fadersgestalter i det kommunistiska Rumänien
Medv: Carmen Francesca Banciu, György Dragomán, Peter Handberg. På engelska.

Det vill jag lyssna på.

Och här finns mer att läsa om György Dragománs Sverigebesök.

5 kommentarer till “Mot Marstrand”

  1. Ja, den kåken har jag många gånger undrat över, jag har för mig att den har något med ett slags varv, eller reparationsvarv att göra. Jag har en gång frågat, men förstås glömt. Hur många vet att Marstrand var den första plats i Sverige där judar tilläts slå sig ned? Och Lasse-Maja? Minns vi den gossen/tjejen? Jag undrar om Försvaret fortfarande håller till vid fästningen? Marstrand är alltid värt en resa.

  2. Södra Strandverket, kallas byggnaden och det är en tidigare fästningsbyggnad, numera används den till konferenser etc. Det finns ett avsnitt om fästningens tillkomst och historia på den webbplats jag länkar till.

  3. Michael,

    jag vet att jag någon gång för länge sedan läste en text om judarna i Marstrand, men jag visste inte att det var den första platsen i Sverige där de fick slå sig ned. Och Lasse-Maja minns jag i alla fall till namnet. Men vem var han/hon egentligen?

    Agneta,

    tack för svaret på min fråga och för länken!

  4. Lars Molin var en små- och stortjuv under 1800-talets början, som klädde ut sig till kvinna stundom. Han hamnade på Carlsten efter att ha stulit kyrksilver och där lär han ha setat i 26 år. En legendarisk brottsling således. Filmad. Och på litteraturbanken finns hans självbiografi. Jag minns att det finns en slags utställning om honom på fästningen. Intressant med strandverket också.

Kommentera