Vår i vår salong

I Salongen börjar våren i februari, när primulan slår ut i de sydliga bergen. Under vintern har Jelena och jag tänkt och funderat över det kommande årets salongsinnehåll och också fattat ett och annat beslut. Den här våren börjar vi med en serie intervjuer med skönlitterära översättare om översättandets våndor och sköna konst. Emellan intervjuerna kommer som vanligt texter av annat slag: recensioner, essäer och svårbestämbara hybrider.

salongen
Jelena och jag

Här är ett litet utdrag ur den första intervjun, den med Hans Blomqvist:

Jag kom in på översättarbanan genom min kärlek till Franz Kafka. När jag skaffade hans samlade skrifter på tyska, upptäckte jag att det fanns en hel del godbitar som inte var översatta till svenska, och jag lyckades intressera min översättarkollega Erik Ågren och förlaget Bakhåll för att 1985 publicera en liten bok med sådant material. Vi gav volymen titeln ”Fragment ur anteckningar och lösa blad”, en titel som ganska bra speglar vad det handlade om den gången. Så småningom mognade tanken att översätta och nyöversätta allt av Kafka. Just nu är vi alltså i färd med att på Bakhåll publicera en nyöversatt, komplett, inbunden utgåva av Kafkas litterära texter, dagböcker och brev.

Kommentera