Det var bättre förr

”Sale e tabacchi” – en samling aforismer, korthistorier och essäistiska texter – av Piero Chiara har jag plockat ur här flera gånger tidigare. Här kommer en liten text om människans oföränderlighet:

bok

Il più antico papiro esistente, e quindi il più antico libro che si conosco, è quello detto di Prisse, scritto sotto la V Dinastia dei Faraoni, cioè 2000 anni avanti Cristo, e conservato a Parigi. Giuseppe Fumagalli, che lo ha decifrato, afferma che quel papiro contiene un trattato morale nel quale si rimpiangono le virtù delle età passate.

Den äldsta existerande papyrusskriften och följaktligen den äldsta kända boken är Prisses skrift som tillkom under faraonernas femte dynasti, alltså 2000 år före Kristus. Den finns bevarad i Paris. Giuseppe Fumagalli som har tolkat den hävdar att skriften innehåller en passage som uttrycker en längtan tillbaka svunna epokers dygder.

4 kommentarer till “Det var bättre förr”

 1. Hej Kent,

  det finns rätt många jordkällare i området, men det torp som ligger närmast, vad jag kan komma på, är Kaserna och det har en rätt stor jordkällare längst ner i sluttningen. Det finns många stora ekar uppe vid själva husruinen och på somrarna växer det massor av lupiner där. Här finns lite [bilder därifrån.](http://www.bodilzalesky.com/blog/2006/06/21/svindel/)

 2. Hej igen, tack för svaret, hmm hade ingen aning att det fanns fler jordkällare i området, är dem i samma skick som den som Kaserna (vilket jag tycker är i rätt gott skick)? Ligger dem andra så att säga lika ”öppet”, och inte ingömt i snårigaste skogen – och ligger dem i närheten? Du vet inte någon källa var man kan se vilka som bodde där etc?

  Mycket frågor 🙂
  Har alltid undrat vem som levde där och när, kul att se att det finns intresse hos andra med.

  /Kent

 3. Det är olika med hur öppet de ligger: Om du har en detaljerad karta över området, så kan jag peka ut några torpställen med jordkällare som är rätt väl synliga: Hovmanstorpet (som ligger öppet vid en liten väg), Brudarebacken (som ligger inne skogen, fast landskapet är öppet just där omkring), Hagatorpet (som du har sett på bild och som ligger inne i skogen), Norget (där torpstugan fortfarande står direkt vid bilvägen), Sandbäck (som ligger ner mot älven) och några till som är mindre väl bevarade.

Kommentera