Thurn und Taxis – Torquato Tasso

Om man från San Pellegrino åker ett stycke djupare in i Valle Brembana når man via San Giovanni Bianco till Camerata Cornello:

karta

Från Camerata Cornello går en fotväg till den lilla byn Cornello dei Tasso.

Cornello

Här levde redan under tidig medeltid familjen Tassi eller Tasso, förfäder till den senare berömda europeiska adelsfamiljen Thurn und Taxis. Ordet ”Thurn” före det egentliga namnet Taxis kom till först senare och skulle visa på ett – statushöjande – släktskap med den milanesiska furstesläkten della Torre.

Härifrån utgick en gång i tiden grundidén till det första moderna kommunikationssystemet. Familjen Tasso omtalas som ”grundarna av det internationella postväsendet”. Under sekler stod de för postbefordran mellan det Tysk-romerska Riket och Europas övriga stater.

(För den som vill ha en mer detaljerad beskrivning finns här en text på tyska och här en på italienska.)

I Cornello dei Tasso finns ännu ruiner eller lämningar av familjen Tassos hus:

huset

Och i muren som vetter uppåt mot byn finns en stentavla där man kan läsa ett och annat om familjen:

tavla 1

De här ruinerna minner om den framstående familjen Tasso, vilken sedan 1200-talet här sökte sig en trygg och lugn plats. De gav sig av ner till Bergamo och spridde ut sig över Tyskland, Flandern och Spanien. Postväsendet kom att stå under deras inflytande. Från denna familj härstammar framstående män inom prästerskap, militär, diplomati vetenskap och humaniora. Men mest framstående och ärorika av dem alla var Bernardo och sonen Torquato.

tavla 2

Torquato Tasso (1544-95) hör till Italiens mest kända författare. Hans mest berömda verk är eposet ”Gerusalemme liberata”, ett märkligt ”vildvuxet” verk som utspelar sig i korstågstid längs korsriddarnas färdvägar.

Cornello 2
Cornello dei Tasso

8 kommentarer till “Thurn und Taxis – Torquato Tasso”

 1. Intressant att läsa varifrån familjen härstamma! Slottet i Regensburg har jag ju tittat på flera gånger för Georg kommer från en liten stad i närheten av Regensburg. Men jag tycker bättre om dessa gamla stenhus på de här bilderna än om [slottet](http://www.thurnundtaxis.de/home/index.html) där i Bayern! 😉

  Fotot med tvätten utanför fönstret har en väldigt vacker atmosfär…

 2. Jag visste ingenting om de här sambanden förrän jag kom till Cornello dei Tasso den här sommaren, så det kändes som en riktig upptäckt. Över huvud taget gömmer Valle Brembana på många intressanta och märkliga ting. Och vi kom knappast mer än halvvägs upp i dalen den här gången.

  Tack för slottslänken – den tillför ju ytterligare en pusselbit.

 3. Spännande och lärorik text som alltid! Jag passerar ju ofta Regensburg (sover över ibland om orken att fortsätta till Wien inte finns) och har sett slottet flera gånger men aldrig funderat över familjen Thurn und Taxis ursprung. För mig har namnet alltid varit förknippat med pojkårens frimärksintresse.

  Så den förutvarande punktjejen Gloria är alltså släkt, låt vara ingift, med Torquato Tasso. Undrar om hon vet om det.

 4. Tack Bengt (här vore väl ett sådant där gulaktigt smil på sin plats),

  ”Punktjejen Gloria”, wer ist denn das? Vi/du får kanske upplysa henne om detta spännande släktskap.

  I övrigt rekommenderar jag dig en (långsam) tur upp i Valle Brembana. San Pellegrino kunde kanske vara något – glöm i så fall inte att beställa något lämpligt av signor Bigio…

 5. Ja som äkta rabulist håller jag naturligtvis koll på klassfienden dit väl även Mariae Gloria Ferdinanda Joachima Josefine Wilhelmine Huberta, Princess of Thurn and Taxis får räknas. Gloria hade mångfärgat hår och mycket korta kjolar när hon som som ca 20-åring gifte sig med den 35 år äldre fursten. För att kunna ge korrekta uppgifter var jag tvungen att googla omkring litet och upptäcker då till min besvikelse att hon trots sin färgstarka uppenbarelse var grevinna von Schönburg zu Glachau und Waldenburg redan från början. Så någon riktig mesallians var det alltså inte.

  Jag kan väl bryta mot ännu en princip medan jag håller på och citera Wikipedia: ”She was known for her exuberant and lavish spending and whirlwind social life. However, on Johannes’s death, the spending came to a halt as massive taxes were due on the estate he left behind. Återigen besannas det gamla stävet att det enda oundvikliga i livet är döden och skatten.

 6. Tax, Bengt, taxis på dig för detta äventyr med Gloria och allt vad som hängde vid henne.

  tasse/tassa/taxis=skatt/skattis, übrigens

Kommentera