Wikipedia – Encyklopedia bloggistica

Vår Encyklopedia bloggistica innehåller nu fyra ord: sentimental, tolerans, melankoli och kunskapssamhället. En större släkting till detta ”lindebarn” är Wikipedia. Skillnaden mellan dem – förutom storleken – är att medan Wikipedia är rörlig, så är Encyklopedia bloggistica rörelse.

I lördagens Frankfurter Allgemeine läste jag en liten artikel om Wikipedia. Bland annat detta stod att läsa: Wikipedia är en fri online-encyklopedi, artiklarna skrivs utan betalning och den finns på mer än 100 språk (bland annat på baskiska, plattyska och esperanto). Artiklarna skrivs inte av en fast grupp artikelförfattare utan var och en har möjlighet att lämna bidrag eller göra ändringar i tidigare texter. Dessutom får innehållet i artiklarna användas av alla människor, även i kommersiellt syfte.

Projektet startades 2001 av amerikanaren Jimmy Wales och det finansieras genom donationer. Den engelskspråkiga versionen har mer än 576 000 artiklar, den tyska har 240000, på tredje plats kommer den japanska med 119000 och på fjärde den franska med 111000 artiklar. Tilläggas bör att tillväxten är enorm, så de här siffrorna stämmer snart inte.

Detta att i princip alla har möjlighet att påverka innehållet medför naturligtvis en risk – vandalisering i form av avsiktligt införd felinformation förekommer, men enligt en IBM-studie tas sådan falsk information löpande bort inom i genomsnitt fem minuter.

Namnet ”Wikipedia” kommer av slutstavelsen i ordet ”encyklopedi” och av det hawaiianska ordet ”wikiwiki” som betyder ”snabb”.

Här kommer du till svenska Wikipedia.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *