Bloggpurri

Kommer valutaunionen att spricka? Låt oss alltid hålla vår affärsetiska grundsats nummer ett i minnet: Hundra år efter alla andra begriper jag hur roligt det här är. Massor av sessioner som låter spännande. Fredrik Björnsson är outtröttlig! Han kommer att bli en "minor classic", är det redan för många. Nyss läste jag även dennes David Boring. Tekniken är inte omogen. Jag behövde en stunds hjärnrensare efter att ha pratat med tidskriftens Londonkontor.

Kul artikel i dagens SvD: En annan kollega missade föredraget i Stockholm och lyssnade därför till Feynman dagen efter i Uppsala, där han höll en helt annan föreläsning.

Ett inlägg mindre att skriva.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *