Tack och hej leverpastej!

I maj 2009 kom den nya svenska språklagen. Den 3 juni 2008, under förberedelsetiden för denna lag, kom ett remissvar från Svenska institutet rörande lagen och Svenska institutets roll i sammanhanget. I andra delen av svaret under rubriken ”Om SI:s arbete” kan man bland annat läsa detta:

”Svenska institutet (SI) har till uppgift att ge stöd till svenskundervisning i utlandet, i synnerhet på universitet och högskolor.”

Och detta:

”För SI:s arbete med det svenska språket utomlands innebär det att man i Sverige bör se det som positivt att människor från andra länder lär sig svenska och att detta ger dem konkurrensfördelar när det gäller att söka arbete.”

Och detta:

”Även inom högre studier bör man ta till vara att utbytesstudenter har lärt sig svenska eller vill lära sig svenska då de befinner sig i Sverige. Kurser i svenska bör erbjudas utbytesstudenter och gästforskare. Det bör även vara möjligt för dem att följa kurser inom sin utbildning på svenska, inte bara på engelska.”

°°

Det här var alltså SI:s ord för ungefär femton år sedan. Hur ser det ut idag? Har Svenska institutet officiellt tagit avstånd från det man säger här? Jag kan inte hitta något offentligt avståndstagande. Så detta är vad SI säger sig följa och har att följa. Hur ser det då ut i praktiken? Låt oss gå till hemsidan. De första rubrikerna man stöter på lyder:

”Nu lanseras Baltic Sea Neighbourhood programme!”

”Nytt program – SI Creative Partnership Programme”

Vi tittar in lite under den första rubriken:

”Q&A session för ansökare inom SI Baltic Sea Neighbourhood Programme”

Vi klickar på ”Evenemang” och finner bland annat detta:

”Pioneer the Possible”

”Re:waste – how Sweden is rethinking resources”

Vi tittar in lite under den andra av rubrikerna:

”Svenska institutes kommunikationsmaterial Re:waste – how Sweden is rethinking resources, lyfter avfallsfrågor ur en mängd olika perspektiv.”

Vad är det vi ser? Lite ”catchy” slogan-engelska och en klumpig och ibland komisk management-svenska: ”lyfter avfallsfrågor ur en mängd olika perspektiv”. Tunga skitlyft, va?

Ja, och så har vi sharing.sweden.se där man kan hitta information om Sverige: ”Övergripande teman är samhällsfrågor, innovation, hållbarhet, kultur och kreativitet. Du kan söka material efter ämnesområde, språk eller typ. Det mesta av materialet är på engelska och gratis att använda.”

Men det finns också sidor där svenska ord står i centrum. Det finns texter om ”fika” och om ”fredagsmys” och kanske säger någon dryg ”deckardrottning” nådigt ”hej” till oss från en glansbild.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *