Madeleine Sjöstedt svarar SNU

SNU (Samarbejdsnævnet for Nordenundervisning i udlandet) har vänt sig till Svenska institutet med en allvarlig maning att inte obetänksamt och i hast förstöra vad som tagit årtionden att bygga upp. Madeleine Sjöstedt har svarat.

När vi nu läst igenom brevväxlingen mellan medlemmarna i SNU och Madeleine Sjöstedt för Svenska institutet, kan vi ta oss en närmare titt på det centrala budskapet i SNU:s brev och vad Madeleine Sjöstedt har för svar på det.

SNU:

”Det er derfor med stor alvor og bekymring, at vi i de øvrige nordiske landes tilsvarende organisationer ser på de besparelser, som Svenska institutet planlægger at gennemføre. Hvad der har taget mange år at opbygge, forankre og udvikle, kan på få øjeblikke være tabt. I en verden præget af krig, oprustning og forandrede relationer mellem lande er den erkendelse og viden om os selv og hinanden, vi opnår gennem kunst, sprog og kultur mere vigtig, end den længe har været.

Tillsvarende er det nordiske samarbejde nødvendigt og helt afgørende for, at vi i fællesskab kan løfte den opgave, det er at undersøge, bevare, fremdrage og undervise i Nordens sproglige och litterære landskaber. I Samarbejdsnævnet for Nordenundervisning i udlandet (SNU) vil vi derfor opfordre til, at Svenska institutet fortsat prioriterer svenskundervisningen rundt om i verden og bidrager til det nordiske samarbejdes enestående muligheder for at fremme udvekslingen mellem de nordiske lande og resten av verden.

De nordiske sprog udbydes som regel fra det samme institut ved de forskellige universiteter, hvad der giver anledning til et stærkt og varigt samarbejde de nordiske lektorer imellem. Vi håber, at disse miljøer også fremover sættes i stand til att arrangere kulturfestivaler, forfattermøder, film- og teaterforestillinger og tage initiativ til oversættelser, seminarer og konferencer. De kaster så meget mere av sig, end det koster.”

Madeleine Sjöstedt:

”SI har inga planer på att sluta bidra till samarbetet mellan våra nordiska länder på universitet runt om i världen. Vi fortsätter som tidigare att prioritera en bred service inom svensk undervisning, bland annat i form av gästföreläsare, sommarkurser och läromedel, till utländska universitet som undervisar i svenska.

Inför 2023 behöver vi dock, precis som många andra svenska myndigheter, göra en generell översyn av budgeten, bland annat på grund av ökade kostnader. För att dessa kostnader ska rymmas inom kommande års budgetram ser vi bland annat över svenskundervisningen. Vi kommer att behöva minska antalet stipendier till lektorer i Europa. Vilka och hur många av de för närvarande 20 stipendier som dras in beslutas i januari nästa år, när vi tagit del av regeringens beslut om regleringsbrev och budget för SI:s verksamhet.”

°°

Brevet från SNU andas en uppriktig och passionerad ambition att rädda något värdefullt som riskerar att förslösas eller dras i smutsen genom SI:s nedskärningar. Man säger: ”Hvad der har taget mange år at opbygge, forankre og udvikle, kan på få øjeblikke være tabt.” Man poängterar det betydelsefulla i det nordiska samarbetet för att genom undervisning, utbyte och information främja och stödja de nordiska språken och litteraturerna i världen. Man uppmanar SI till besinning.

Sjöstedt ignorerar det nordiska brevet huvudinnehåll och pratar, som i sina andra svar på kritiska brev, om att ”prioritera en bred service” och rabblar upp de tre vanliga komponenterna i detta breda: ”gästföreläsare, sommarkurser och läromedel”. Sedan kommer något om ökade kostnader, som vanligt helt ospecificerade. Och till sist säger hon att hon vill täppa till de hål i SI:s ekonomi som av ospecificerad anledning uppstått genom att dra undan mattan för sju lektorstjänster i Europa genom att strypa stipendierna till dessa.

°°

Kortversion:

SNU: Hvad der har taget mange år at opbygge, forankre og udvikle, kan på få øjeblikke være tabt.

Sjöstedt: prioritera bred service…

SNU: Vi vil ”opfordre til, at Svenska institutet fortsat prioriterer svenskundervisningen rundt om i verden”.

Sjöstedt: Vi tänker ”minska antalet stipendier till lektorer i Europa”.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *