Svenska Institutet gör verktyg

Medan Svenska Institutets ledning är i full färd med att montera ner stödet till svenskundervisningen vid universitet i världen, försöker jag ta reda på vad man vill ägna sig åt i stället. Jag börjar med en text som talar om ”verktyg”. Här kommer rubriken:

”Nytt verktyg ger stöd för utländska talanger att beräkna levnadskostnader”

Medan man rustar ner arbetet för svenska språket och den svenska kulturen ägnar man sig åt att göra ”verktyg” för ”utländska talanger”, verktyg som ska hjälpa dessa talanger att beräkna sina levnadsomkostnader. Är detta verkligen en uppgift för SI? En uppgift att lägga pengar på?

Nu går vi in i texten, låt oss ta den stycke för stycke:

”De senaste åren har utmaningarna kring kompetensförsörjning i Sverige aktualiserats och underskottet på utbildad arbetskraft i Sverige väntas öka. Kompetensbristen inget unikt för Sverige och inom bristyrken råder därför en stor konkurrens om talanger runt om i världen.”

Jaha, ”utmaningar”. Men ”kompetensförsörjning”, vad är det för ett äckligt instrumentaliserande ord? Intressant dock det där med underskottet på utbildad arbetskraft i Sverige, fast sedan skyndar sig SI att säga: kompetensbristen är ”inget unikt för Sverige”. Och det råder alltså ”konkurrens om talanger” och Sverige ska då genom SI locka hit talanger, från fattigare länder, gissar jag.

Nästa stycke:

”Länder skiljer sig mycket åt i hur samhället är uppbyggt och därmed vad som förväntas att man som individ ska ansvara för och/eller bekosta. Beroende på hur det ser ut där man kommer ifrån kan en bruttolön och skatt anses som hög eller låg.”

Nämen! Vad säger ni, är länder olika? Sista meningen är fånigast: ”Beroende på hur det ser ut där man kommer ifrån kan en bruttolön och skatt anses som hög eller låg.” Detta ”vetande” och formulerandet av det har SI alltså lagt pengar på?

”Det är därför viktigt att på ett tydligt sätt kunna förklara det svenska upplägget och tex försvara en lägre lön än för motsvarande roll i tex England eller USA.”

”Det svenska upplägget” motiverar alltså en lägre lön för samma arbete jämfört med England och USA? ”Upplägget”?

Och lite skryt:

”Nu är vi på SI stolta över att kunna bidra till lanseringen av den första versionen av ett verktyg för att hjälpa individer att uppskatta levnadskostnaderna i Sverige genom kostnads- och förmånskalkylatorn ’costs-benefits-calculator’.”

Så dessa talanger med spetskompetens behöver hjälp med att räkna ut vad det kostar att leva i Sverige? ”Kostnads- och förmånskalkylator”, ja, jag förstår varför man hellre hummar om det på engelska. Men: Varför är detta en uppgift för SI? Varför ska SI använda pengar från staten för detta?

Och lite mer babbel – ”Move to Gothenburg”, som vi säger ”in Sviden”:

”Svenska Institutet har stöttat idén och dess utveckling som genomförts av Move to Gothenburg.  Genom QueensLabs arbete med att förverkliga idén finns nu en färdig första version av miniräknaren som kan användas nationellt, över hela Sverige.”

Jaha, ”nationellt, över hela Sverige”! Oj! SI stöttar en miniräknare för talanger som vill veta vad det kostar att leva i Sverige?

Och så lite mer tuggande om samma – ”talanger…professionella…verktyg…”:

”För målgruppen internationella talanger och professionella ger verktyget en ekonomisk uppskattning baserad på ditt yrke och din familjesituation. Du kan beräkna dagliga levnadskostnader och räkna ut din disponibla inkomst och förmåner.”

Jaha, här hoppar vi från ”målgruppen” direkt till ”dig” och ”ditt” och ”din situation”. Och du får veta vad det kostar att bo och äta. Vem behöver detta?

Vi vrider på verktyget lite och hittar en ny nyckel. Se här:

”Om du är arbetsgivare kan detta vara ett bra rekryteringsverktyg för att svara på frågor som rör kostnader och fördelar med att arbeta i Sverige.”

”Rekryteringsverktyg” har det blivit. Och livet i Sverige består naturligtvis bara av ”kostnader och fördelar”? Aha, resten får man upptäcka själv? Tänk om man kan upptäcka kostnaderna själv också? Och fördelarna? Vad menas förresten med ”fördelar” här?

Och lite mer om verktyget:

”Nu ska verktyget testas och utvecklas ytterligare utifrån input från arbetsgivare och regioner.”

Jaha, verktyget ska utvecklas – ”utifrån input”.

Och slutklämmen:

”– I och med Svenska institutets uppdrag inom att attrahera spetskompetens från internationella målgrupper är denna satsning en viktig pusselbit som vi ser fram emot att testa under året, menar Linnea Lindgren, projektledare Svenska institutet.”

”I och med Svenska Institutets uppdrag inom att”… ”attrahera spetskompetens från internationella målgrupper”…”viktig pusselbit”… Vad är detta? Och än en gång: Varför behöver SI lägga pengar på att lära eller ”hitta på verktyg” till högintelligenta människor så att dessa kan sköta sin privatekonomi?

SI tar alltså resurser från svenskundervisningen vid universitet runt om i världen för att göra verktyg åt högt begåvade unga människor så att dessa får hjälp med att räkna ut vad det kostar att leva i Sverige?


åderlåtningsverktyg för djur eller människor

Ett svar på ”Svenska Institutet gör verktyg”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *