SI, quo vadis?

I fredags eftermiddag när de flesta var på väg hem publicerade SI denna text på hemsidan:

”Förändringar i SI:s stöd till svenskundervisning i utlandet

Inför 2023 ser SI över myndighetens verksamhetsbudget med anledning av ökade kostnader. Detta kommer bland annat att påverka stipendiestödet till svensklektorer i Europa. Beslut om hur många och vilka stipendier som berörs av budgetnedskärningar fattas under januari.

Svenska institutet (SI) har i uppgift att stödja undervisning i svenska som främmande språk på högskolenivå i andra länder. Det innebär bland annat att SI ger stöd till akademiska institutioner i utlandet som med egen finansiering bedriver undervisning i svenska och om Sverige. Att stödja ett internationellt utbyte av kultur, litteratur och språk är och har alltid varit en viktig del av SI:s uppdrag.

Inför 2023 sker en översyn av budgeten bland annat på grund av ökade kostnader. Stödet till svenskundervisning i utlandet är en av de verksamheter som vi ser över.

SI har inga planer på att dra ner på den breda servicen, bland annat i form av gästföreläsare, sommarkurser och läromedel, till utländska universitet som undervisar i svenska. Vi kommer fortsatt att erbjuda ett brett stöd till de många studenter och de över 600 svensklärare som verkar på de institutioner runtom i världen som bedriver svenskundervisning.

SI ger stipendier till lektorer som arbetar som svensklärare på universitet i Europa. Dessa lektorer, för närvarande 20, är anställda av respektive institution. För att SI:s kostnader ska rymmas inom kommande års budgetram behöver vi minska antalet stipendier till lektorer i Europa. Vilka och hur många stipendier som kommer att dras in beslutas under januari nästa år, när vi tagit del av regeringens beslut om regleringsbrev och budget för SI:s verksamhet. Preliminärt räknar vi med att 2023 års verksamhetsbudget för stöd till svenskundervisning kommer att vara 8 miljoner kronor (exklusive personalkostnader), att jämföra med 10,9 miljoner kr innevarande år.

Förändringarna träder i kraft i samband med nästa läsår, från hösten 2023.”

Låt oss nu titta på texten lite mera i detalj:

”Inför 2023 sker en översyn av budgeten bland annat på grund av ökade kostnader. Stödet till svenskundervisning i utlandet är en av de verksamheter som vi ser över.”

Vilka ökade kostnader talar ni om? (Ledningens höjda löner är säkert en ökad kostnad, men vad finns det mer?) Anslagen utifrån är intakta. Varför vill ni slå mot just detta kärnområde? Vilka andra verksamheter får minskat stöd? Och är det någon annan verksamhet som drabbas lika hårt?

”Svenska institutet (SI) har i uppgift att stödja undervisning i svenska som främmande språk på högskolenivå i andra länder.”

Hur kan SI alls komma på tanken att slussa bort pengar från det organisationen har i uppgift att göra – och samtidigt, som om inget hänt, fortsätta att prata om denna uppgift?

”Att stödja ett internationellt utbyte av kultur, litteratur och språk är och har alltid varit en viktig del av SI:s uppdrag.”

Ja, sant. Och det ingår i uppdraget. Varför känner ni er då befriade från ansvaret att fullgöra detta uppdrag, detta uppdrag som få skulle kalla något annat än huvuduppdraget?

Och i följande stycke kommer lite idisslande, kanske som ett övertalningstrick:

”Inför 2023 sker en översyn av budgeten bland annat på grund av ökade kostnader. Stödet till svenskundervisning i utlandet är en av de verksamheter som vi ser över.”

Om igen: Vilka kostnader ökar? Eller: Vilka kostnader ökar på ett speciellt sätt just nu? ”Se över” är tydligen en eufemism för ”skära ned”. Varför väljer SI att skära ned just svenskundervisningen i utlandet samtidigt som man omnämner detta område som ”en viktig del av SI:s uppdrag”?

Påföljande stycke är ett pladderstycke där det talas om ”den breda servicen”, ”ett brett stöd” etc. Vad betyder ”bred” i den här kontexten?

Nå, kanske kan det ändå vara värt att syna sista meningen här:

”Vi kommer fortsatt att erbjuda ett brett stöd till de många studenter och de över 600 svensklärare som verkar på de institutioner runtom i världen som bedriver svenskundervisning.”

Försöker SI ta åt sig äran för att det finns så många studenter som läser svenska och så många lärare som undervisar i svenska vid universitet i världen? Detta kallas för att ”göra sig bred”. Ni tänker dra in på den viktigaste delen av stödet, glöm inte det!

Vi går vidare till sista stycket (slutraden räknar jag inte som något egentligt stycke):

”SI ger stipendier till lektorer som arbetar som svensklärare på universitet i Europa. Dessa lektorer, för närvarande 20, är anställda av respektive institution. För att SI:s kostnader ska rymmas inom kommande års budgetram behöver vi minska antalet stipendier till lektorer i Europa.”

Vad är det för en ”budgetram” ni talar om här? Vilka kostnader är det exakt beskrivet som har ökat? Och på vilket sätt tycker ni att det är rimligt att prioritera dessa andra verksamheter – om det nu ens är några verksamheter?

”Vilka och hur många stipendier som kommer att dras in beslutas under januari nästa år, när vi tagit del av regeringens beslut om regleringsbrev och budget för SI:s verksamhet.”

Vi tar det igen: Anslagen utifrån är oförändrade. Regleringsbrevet har inte kommit, så ni vet inte vad som kommer att stå i det. Varför väljer ni i ett sådant läge att dra in just stipendierna till svensklektorerna?

”Preliminärt räknar vi med att 2023 års verksamhetsbudget för stöd till svenskundervisning kommer att vara 8 miljoner kronor (exklusive personalkostnader), att jämföra med 10,9 miljoner kr innevarande år.”

Är de här siffrorna korrekta? Ni har visat andra tidigare. Och än en gång – varför väljer ni att göra nedskärningar just här?

°°

SI:s ledning är ute på djupt vatten och någon livboj är inte i sikte.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *