Att utkräva ansvar

Det är inte ”angrepp på enskilda personer” att utkräva ansvar av höga chefer.

Svenska Institutet är en anrik institution till vars huvuduppgifter hör att stödja svenskundervisning på universitetsnivå i världen. Svenska läses av cirka 35 000 studenter världen runt. Ur denna grupp kommer oöverskådligt många inofficiella Sverigeambassadörer, vilket naturligtvis i hög grad gagnar Sverige. Verksamheten kostar inte Svenska Institutet mycket, stödet till svenskundervisningen utgör en försvinnande liten del av institutets budget och ändå – ändå väljer man att skära just här!

Många protesterar nu, men det är få som vill peka ut de skyldiga. En del vill nöja sig med att säga att institutionen gör fel, men en institution handlar inte av sig själv, det är människor som fattar beslut, det är människor som begår fel. Andra väljer eller måste välja att ligga lågt och tiga av rädsla för påföljder – ja, så illa är det. Men jag kan tala: Den person som ligger bakom de här omotiverade och missriktade nedskärningarna är SI:s generaldirektör Madeleine Sjöstedt och den lilla klick som stödjer henne och deltar i för insyn slutna möten med henne. Det rör sig om en grupp chefer bestående av Kurt Bratteby, Monika Wirkkala och Anna Rudels. Det är av dessa fyra som ansvar måste utkrävas.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *