Kalmuckien

Kalmuckien är ett av Rysslands lydriken. Landet som till stor del består av stäpp ligger vid Kaspiska havets nordvästra strand. Öknen växer på grund av felplanerade och illa genomförda bevattningsprojekt – landet är vanvårdat av Sovjetunionen och sedan av Ryssland. Stora delar av Kalmuckien ligger i Kaspiska sänkan vars lägsta punkt befinner sig 132 meter under havsytan.

Kalmuckerna, som idag utgör knappt 60% av en samlad befolkning på strax under 300 000, är ett mongolfolk som kom till området på 1600-talet. Många kalmucker deporterades till Sibirien under Stalin och etniska ryssar flyttades in. Senare har många kalmucker tillåtits återvända till sitt land. De är det enda folket i Europa vars majoritet är buddhister. Kalmuckiska buddhister är lamaister och Dalai Lama har besökt landet ett flertal gånger.

Huvudstaden heter Elista och här bor över en tredjedel av landets invånare. Om hur staden styrs kan man läsa följande obehagliga notis från svenska wikipedia:

”I september 2019 utsågs Dmitrij Trapeznikov till stadens borgmästare, tidigare känd från Folkrepubliken Donetsk, vilket ledde till folkliga protester under oktober.”

Kalmuckiskan är ett mongolspråk som sorterar under den oiratiska grenen. Språket är mycket nära besläktat med oiratiskan i Mongoliet och i delar av Kina. Ett utmärkande språkligt drag är vokalharmonin. Kalmuckiskan har länge varit förtryckt och på officiell nivå undanträngd av ryskan. Sedan 1993 är dock kalmuckiska skolspråk igen, men ändå är språket idag hotat.

Och om vi talar om Rysslands angreppskrig i Ukraina så hör kalmuckerna inte oväntat till de folkslag som ryssarna skickar förhållandevis gärna till köttkvarnarna. Här en notis om detta:

”Mongoliets ex-president Tsachiagijn Elbegdordzj, som numera leder den mongoliska världsfederationen, är en av dem som har fäst uppmärksamhet vid att minoriteter är särskilt utsatta då Ryssland värvar soldater till sitt krig.

– De etniska minoriteterna i Ryssland har ända från början av detta blodiga krig lidit allra mest. Burjater, tuviner, kalmucker – det är de som lider allra mest. Tusentals har dödats medan hundratals saknas.”

För ett oberoende Kalmuckien!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *