Om Kosovo – Serbien får inte släppas in i EU

Sedan Kosovo blev självständigt 2008 har det förekommit påtryckningar från serbisk sida. En sak som ofta hävdas från den serbiska regeringens håll gäller speciella rättigheter för den serbiska minoriteten i norra Kosovo (det finns en albansktalande minoritet i Serbien men från deras sida krävs inte något sådant). 2011 nådde man med hjälp av EU i Kosovo en överenskommelse, som en eftergift till Serbien, om att bilarna i landet skulle ha nummerplåtar märkta med RKS respektive KS (eftergiften till Serbien).

2016 förlängde Kosovo giltigheten för KS-skyltarna för ytterligare fem år och gjorde samtidigt i Serbien utfärdade skyltar för Kosovo otillåtna. Efter att överenskommelsen i september 2021 upphörde att gälla bestämde sig regeringen i Kosovo för att inte ytterligare förlänga den och polisen började konfiskera serbiska nummerplåtar i landet. Serbien reagerade på detta med att blockera gränsövergångarna till Serbien. En temporär lösning med hjälp av klistermärken prövades. En mer permanent lösning var tänkt att bli till den 21 april 2022, men så blev det inte.

Nästa plan från Kosovos sida var att helt införa kosovanska registringsskyltar i Kosovo till den 1 augusti 2022. Detta förde emellertid till nya protestaktioner från den serbiska minoriteten (understödd av Belgrad-regimen) och reformen uppsköts till den 1 september och det bestämdes att ett nytt möte mellan Kosovos och Serbiens ledare i Bryssel den 18 augusti med hjälp av EU:s medling, varvid EU som tidigare stödde Kosovos rätt att besluta om landets registreringsskyltar.

Kosovos premiärminister Kurti och Serbiens Vučić återvände sedan till sina hemländer utan att något resultat nåtts. Vid återkomsten till Belgrad drog Vučić omedelbart igång med en svartmålningskampanj av Kurti och den stora regeringskontrollerade pressen ekade allt vad Vučić i sötsurt vredesmod hävde ur sig. Kurti vill ha blod (krv) medan Vučić söker fred (mir) ropade Vučić och tidningsrubrikerna och det talades med stora bokstäver om RAT (KRIG) och om igen om KRV. Detta vill enligt Vučić Kosovos ledning, medan han själv som vanligt med halkig stämma mumlar om MIR.

Vidare påstår Vučić att man i Kosovo förbereder likvideringar av ”vårt folk” i norr. Och han säger hotfullt: ”Jag varnar dem för att göra detta. Döda inte människor. Vi behöver fred och stabilitet. Vi vill inte döda någon.”

Han säger också: ”Vi har en lista över serber i norra Kosovo som Priština vill döda och vi vet att utländska säkerhetstjänster har givit sitt medgivande till detta medan andra lovat att titta bort. Men serberna tillåter inga fler pogromer riktade mot serber.”

Vidare säger Vučić: ”Vårt folk ska befrias från både förtryck och förföljelse och vi kommer att rädda det från massakrer. Om NATO inte vill det, om de deltar i pogromer med KFOR-trupper eller albanska trupper…jag hoppas de låter bli.”

I samma veva åkte Serbiens utrikesminister till Moskva för att låta att Lavrov veta att Serbien inte har del i ”den antiryska hysterin".

°°°°

Allt detta bör EU hålla i minnet om frågan om ett serbiskt EU-medlemsskap kommer upp.

EU måste också få upp ögonen för att Vučić uppträder på ett sätt i Bryssel och på ett helt annat sätt inför hemmapubliken. EU bör ta sig en titt på hur Vučić talar till hemmapubliken.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *