Russofobi

På våren 2014 skrev och publicerade jag detta. Det var på den tiden när många – uteslutande från vänster – kallade mig banderist eller fascist eller russofob för att jag stödde Majdan-rörelsen.

Har googlat lite på ”russofobi":

Jan Myrdal under rubriken ”På rysshatsfronten intet nytt”:
”Putin förresten, det var hans hustru Ludmilla som 1992 ansvarade för den ryska supportergruppen till den Östersjöförfattarnas kryssning som skulle öka fritt utbyte, yttrandefrihet och förståelse (hon hade egen hytt). Jag har aldrig sett ett ord om detta i svensk press. Det passar inte in i den svenskofficiella bilden av Putin och Ryssland.”

Anders Romelsjö under rubriken ”Europa är ett historiskt faktum”:
”Russofobin, om den är ukrainsk eller tysk eller svensk, gör Europa som helhet skada, eftersom den minskar möjligheterna att dra in den ryska marknaden i ekonomin på ett fullskaligt sätt och möjligheterna att tillgodogöra sig den ryska kulturen som för de flesta människor, inte minst för illa underrättade russofober, återstår att upptäcka och tillgodogöra sig.”

Hans Wåhlberg under rubriken ”Befogad rädsla eller russofobi”:
”Demoniseringen av Ryssland och Putin har pågått en längre tid i medier och bland västvärldens toppolitiker. Alltför ofta har media okritisk svalt det perspektiv som företrädare för EU, USA eller NATO har intagit och serverat den kost som gått att tillaga med de ingredienserna för sina nyhetskonsumenter. Vi ser hur en lätt hysteri piskas fram där Putin jämförs med Hitler och Ryssland med Nazityskland. Det är historielöst och, enligt min mening, ett farligt tillstånd som helt i onödan kan provocera fram en situation som verkligen faktiskt är så farlig som många menar att den nu är.”

Bloggaren Wegdorf under rubriken ”Russofobi”:
”Rysshatet stärker rädslan, propagandan, dårskapen, lojaliteten, gemenskapen, karriären, privilegierna och pensionen för liberalerna
Liberalerna tolkar likvärdig lagstiftning oliga beroende på om den är skriven av eller tolkas för stater i väst eller öst
Liberalerna förfäras över saker och händelser som kommer från öst man förhärligar detsamma om det kommer från väst
För liberalerna är det egennyttan och inte samhällsnyttan som gäller, som ställer och styr
Liberalismen är en irrlära”

Tanja Suhinina under rubriken ”Förslag på KBT-åtgärd mot russofobi”:
”Det är helt enkelt uppenbart att skribenten har, i sin kalla krigsfärgade barndom, har lärt sig att associera "Ryssland" med hot och fara, och kan därför inte låta bli att tänka automatiska tankar av typen "det här måste vara någon sorts hotsignal om att de ska ta över världen" och "alla ryssar är onda" så fort hen ser någonting ryskt. På grund av sina dysfunktionella kognitiva scheman hamnar skribenten i tankefällor, exempelvis att selektiv uppmärksamma det som med lite vilja kan tolkas som signal om hot, eller att generalisera en ambassadtjänstemans uttalande om Tingeling till rimlig tolkningsgrund för Rysslands alla kulturyttringar. Eller att envist hålla fast vid tanken att ryssar inte har humor, och därför välja att uppmärksamma Tingelingreaktionen då den stödjer skribentens världsbild, men däremot inte kunna se möjligheten till självdistans i en spexig textomskrivning av en folkkär schlager.”

Stefan Lindgren under rubriken ”Timbronarr fattar ingenting”:
”En Timbro-narr vid namn Johan Norberg försöker i Metro 10 april övertala
oss att Putin har stöd från Europas fascister.
Det vet inte jag. Hur som helst bör man inte låta det mindre perspektivet (Europas formellt nynazistiska partier) skymma det större. Den allvarliga fascistiseringen är
en annan.”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *