MojUppsats – texter om flyktingkrisen (1)

Under november och december har jag låtit tre av mina studentgrupper här i Zagreb skriva om flyktingkrisen. Uppgiften såg ut så att de dels skulle beskriva den aktuella situationen med flyktingströmmarna på ett mer allmänt plan och dels att skulle de skriva lite närmare om flyktingläget i Sverige och Kroatien. Slutligen skulle texterna innehålla egna reflektioner. Innan de skrev sina texter följde vi under ett antal veckor nyheterna i flyktingfrågan i skrift på nätet och på svensk och kroatisk tv. Dessutom använde vi ett antal lektioner för samtal kring detta.

flyktingkrisen

De tre grupperna skrev sina texter vid olika tillfällen och det har gjort texternas innehåll relativt olika, eftersom förändringarna gått snabbt. Det som var på ett sätt i slutet av oktober var på ett helt annat sätt i mitten av december.

I den första omgången har jag valt ut sex texter av de studenter som skrev alldeles i början av november och lagt ut dem på bloggen MojUppsats, som säkert en del av er känner till.

Här är länkar till de enskilda texterna:

Valentina Radoš

Ivana Hanžek

Dorotea Šoja

Petra Stefanec

Marina Samardžija

Margita Šoštarić

Ett svar på ”MojUppsats – texter om flyktingkrisen (1)”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *