Det här lantliga

Nu dröjer det nog ett tag innan jag kommer ut på landet igen, så jag vill titta tillbaka på en bild jag tog i byn Šćitarjevo för en dryg vecka sedan. Ja, det är under den som lämningarna efter den romerska staden Andautonia finns, men jag tycker nog ändå bäst om det som finns ovan jord och då särskilt de gamla trähusen i Turopolje-stil.

bild

Jag kan meditera länge över sådana här fönsterluckor och bjälkar och ett sådant här tak. Jag tycker om trä och jag tycker om landsbygden. Och jag tycker om porten som öppnar sig mot det stycke mark som omger kyrkan. Den ser både lättsam och välkomnande ut. Och kyrkan själv har ett fridsamt ansikte och en bra rödtoppig hatt. Lite leksaksvärld kanske, men helt verklig.

Kommentera