Om makthavares plikter

Det finns så mycket oro och plåga och svåra vägval i den enskilda människans liv. En makthavares första plikt är att inte lägga sten på denna börda. Det är inte mycket begärt. Den andra plikten är att inte krossa eller grumla den glädje som ändå finns i människolivet. Detta kräver inte heller någon stor konst. Först vid den tredje plikten, den att göra något för att förbättra de enskilda människornas villkor, börjar det svåra. Det är där makthavaren har möjlighet att visa storhet.

Och ju mer makt någon har, desto starkare och djupare in i själen bör dessa maningar klinga.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *