Blick från Gradec

Zagreb, blick över Kaptol från Gradec:

Ja, denna vackra stad, så stillsamt småstadsaktig och anspråkslös den är. Kyrkorna glider fram som lugna skepp bland husen och vindkupornas fönster tittar nyfiknare än mången granne med både burspråk och gatuspeglar.

4 kommentarer till “Blick från Gradec”

  1. Och i nästa text har staden slitit sig och blivit rufsig i det gröna håret, för så är också Zagreb.

Kommentera