Medan Ukraina blöder

I dessa dagar då Ukraina står under ett fruktansvärt hot och dess territorium redan fått ett stycke avskuret, finns det en rad politiker i Västeuropa som ägnar sig åt de mest tanklösa spekulationer. Jag läste nyligen en artikel i The Independent, som handlar om partiledaren för det euroskeptiska United Kingdom Independence Party, Nigel Farage. På frågan vilken politiker han beundrar mest svarar han: ”As an operator, but not as a human being, I would say Putin.” Det är väl just när världens politiker ger sig till att separera ”human being” och ”operator” från varandra på det här viset i sina omdömen om varandra, som de politiska målen korrumperas. Och det är väl också just för att putin lägger så ringa vikt vid ”human” som han skaffat sig så fria händer som ”operator”. (Och när blev något sådant värt beundran?) Därför hjälper ingen diplomati mot honom och därför betraktas EU:s diplomatiska försök som svaga och urholkade. EU har mängder av brister men det har ändå en moral och ett mål att vara ”human”. Mot ledare av putins slag hjälper sannolikt bara våld (eller möjligen någon form av list som ingen kommit på – än), men steget in i krig är ett fruktansvärt steg att ta och EU hindras väl där av sitt mål att vara ”human”. I det här sammanhanget väger Farages löjliga effektsökeri lätt. Och andras med hans.

Här är hela artikeln.

4 kommentarer till “Medan Ukraina blöder”

  1. Farage är en clown – men en mycket farlig clown. Hans uppträdanden i Europaparlamentet är groteska och han har flera gånger tillrättavisats av talmannen. Han arbetar huvudsakligen med personangrepp och det är väl också på det planet han skall bemötas. Ta honom alltså inte på allvar i den meningen att det är värt att diskutera innehållet i det han säger. Upprörs i stället över att en sådan vedervärdig person får så mycket utrymme. Och vad värre är: stora delar av engelska folket håller med honom även om de inte röstar på UKIP.

  2. Tack Bengt, för din kommentar. Ja, kanske hör han till de uppenbart löjligare, men som du säger, det är hemskt att någon alls lyssnar på honom. Och det finns tyvärr fler tanklösa typer som ägnar sig åt att visa sig på styva linan med ”intressanta” spekulationer. Och detta i en tid som kräver det största allvar.

  3. EU Observer berättar idag att i onsdagens tevdebatt ansåg 68 % av tittarna att Farage vann debatten med Clegg, den liberale ledaren. Nu är Clegg visserligen en sorglig figur som hade stark politisk medvind men som efter valet sålde ut till Cameron, vilket naturligtvis lett till att han förlorat det mest av sitt stöd. Dessutom kanske det var mest UKIP-supporters som tittade på debatten. Men jag känner mig styrkt i min tes: det är ett stort misstag att ”ta debatten” med sådana som Farage eller Åkesson. Varför ge dem utrymme? Jobba med de missnöjdas problem i stället.

  4. Jag är beredd att hålla med dig Bengt. De pratar bara till sina väljare och för in pubsnack på politikernivå. Men å andra sidan måste jag säga att de etablerade politikerna genom att bara svara på frågor som de själva vill svara på och som babblar bort sig med en massa plattityder inte gör något bra jobb att mota bort dem.

Kommentera