Vad är ett kontrakt?

(På förekommen anledning:) måste jag fråga mig vad ett kontrakt egentligen är. Ett kontrakt är en skriftlig överenskommelse mellan två parter. Det är lika transparent för båda parter. Ordalydelse eller innebörd i ett kontrakt kan inte ändras unilateralt. Ett kontrakts giltighetstid kan inte heller plötsligt ändras unilateralt. Det åligger båda parter att rätta sig efter kontraktet, om det följer de här angivna grundreglerna. Ett kontrakt är inte en vehikel för maktdemonstrationer eller -missbruk.

En ”ugovor” är ett kontrakt och har därför alla de ovan beskrivna egenskaperna.

2 kommentarer till “Vad är ett kontrakt?”

  1. Det kunde det ju ha haft, men impulsen till detta inlägg kom från ett mera ego-aktigt håll, nämligen från mitt sliriga och kameleontiska arbetskontrakt här, ett kontrakt som är nära besläktat med hanteringen i de kafkaeska korridorerna och kontoren på den centrala polisstationen här.

Kommentarer är stängda.